Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tijdstip" in Engels

time
date
timing
moment
hour
point
stage
deadline
period
timetable
timeline
timescale
juncture
instant

Suggesties

Het tijdstip tussen iedere zelfmoord verkort.
The time between suicides is getting shorter with each one.
Verzonden op hetzelfde tijdstip als POTUS.
It was transmitted at the same time as POTUS'.
Jane kreeg een tijdsbestek, geen specifiek tijdstip.
Jane said he was only given a window of arrival, not a specific date.
Tot dat tijdstip gelden de maatregelen van Richtlijn 76/160/EEG.
Until that date, the measures laid down in Directive 76/160/EEC shall apply.
Het tijdstip van de eerste schokgolf.
What? Well, the timing of the first shock wave.
Ik draag dit nu al twee weken, wachtend op het goede tijdstip.
I've been carrying this around for two weeks now, just waiting for the timing to be right.
Rond dat tijdstip werd het slachtoffer gevonden.
That's right around the time our vic was discovered.
Na elke naam staat een tijdstip.
There'll be a time written right by each name.
Ik bedoelde op een ander tijdstip.
I meant, like, you know, at a different time.
Hij leek nooit het juiste tijdstip...
I guess it just never seemed like the right time.
Lester komt elke dag op hetzelfde tijdstip online.
So I've been noticing Lester popping up online about the same time every day.
Dit wordt per sectie op ieder tijdstip afgestemd.
This is arranged for the various time slots per section.
Rijgedrag: nummerplaat en juiste tijdstip.
Driving behaviour: number plate and correct time.
Hij geeft ons het juiste tijdstip.
The most we can get out of him is the right time.
Uw tijdstip klopt precies met de eerste melding van Mr Vance.
I'm not sure if you are aware. but your time frame coincides with Mr. Vance's first claim of activities.
Het gaat dus om een specifiek tijdstip.
Right, so "timely shadow" - it's a specific time.
Je belt op een vreemd tijdstip.
It's kind of a strange time to be calling.
Maar pa verschoof het tijdstip steeds.
But my dad, he kept changing the time.
Hij begon zich vreemd te gedragen rond het tijdstip van de moord.
Started acting crazy around the time of the murder.
Op een bepaald tijdstip in je politieke carrière... moet je aan je toekomst denken.
There comes a time in every public figure's career... when he has to think about his future.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8199. Exact: 8199. Verstreken tijd: 157 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo