Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: toepasselijk recht
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "toepasselijk" in Engels

applicable
appropriate
relevant
fitting
apropos
apt
aptly
apply appropriately
applies
applicability
pertinent

Suggesties

146
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Zij hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving en zijn rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.
They do not need to be transposed into national legislation and are directly applicable in all Member States.
Indien toepasselijk moet concomitante behandeling met een protonpompremmer worden overwogen.
Where appropriate, consideration should be made to providing concomitant treatment with a proton pump inhibitor.
Klinkt leuk, nietwaar... en toepasselijk, gegeven de omstandigheden.
Sounds fun, doesn't it, and appropriate given the circumstance.
Ik vond het wel toepasselijk aangezien ik hepatitis heb.
Well, I figured it'd be appropriate since I just found out I got hepatitis.
Ik heb een toepasselijk stuk gemarkeerd uit de sectie uitvoerende macht.
I highlighted an appropriate passage from the executive powers section.
Het leek me toepasselijk dat u hier werkt.
It seemed appropriate you do your work here.
Ms. Maddox bezorgdheid is misplaatst maar toepasselijk.
Ms. Maddox's concerns are misplaced but appropriate.
Het is toepasselijk dat mijn levensverhaal op één bladzijde past.
Well, it seems appropriate that my life story fits on one page.
'Succes' is wel toepasselijk.
"Good luck" might be appropriate.
Hoe toepasselijk is dat voor nu.
How appropriate is it for now.
Misschien is het toepasselijk dat je het wel doet.
Maybe it is appropriate that you should.
Ik wist niet wat een toepasselijk huwelijkscadeau zou zijn.
I owe you a wedding gift. I didn't know what was appropriate.
Dat is grappig, erg toepasselijk.
That's funny, very appropriate.
Heel toepasselijk in het land van Lucrezia Borgia.
How appropriate, in the country of Lucrezia Borgia.
Ik realiseer me nu pas hoe toepasselijk die benaming is.
You know, I never realized until now just how appropriate that nickname is.
Dit is echter niet altijd toepasselijk.
This however is not always appropriate.
Staat opleiding of ervaring pre-vereisten, indien toepasselijk.
State education or experience pre-requisites, if applicable.
Dit zal toepasselijk zijn voor de aard van het wasvat.
This will be appropriate for the nature of the laver.
Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt.
Heavenly may be appropriate but your ideas of it are probably very limited by comparison.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1300. Exact: 1300. Verstreken tijd: 132 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo