Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tribunaal" in Engels

Suggesties

Zoals u weet zit commandant Adama in het tribunaal.
Commander Adama, who, as you know, sits at the tribunal.
Dat tribunaal bestaat niet uit m'n vrienden.
That tribunal isn't being made up of my closest friends.
Alvorens dit tribunaal in werking kan treden moet het statuut echter door minstens 60 landen worden geratificeerd.
Nevertheless, before this Court can actually become effective in practice, its Statute has to be ratified by at least 60 countries.
Arkady zou nooit naar het tribunaal gaan, probie dat weet je.
Arkady never would have got to court, probie, and you know it.
Na het tribunaal is ze achteruit gegaan.
Yes. Ever since I returned from the Tribunal, her condition has deteriorated.
Een Cardassiaans tribunaal zal u als oorlogsmisdadigers berechten.
I must inform you that a Cardassian tribunal will try you as war criminals.
Hij zou voor een tribunaal moeten komen.
That guy should be on his way to a tribunal.
U moet zich verantwoorden bij 't hoogste tribunaal.
Noble Cedric, you will be called upon to answer to the highest tribunal.
Grace Shepard, en alle officieren die dag komen voor een militair tribunaal.
Grace Shepard, and all officers present on the conn that day will appear before a military tribunal.
Kapitein Duras, vertel het tribunaal over uw ontmoeting met de beklaagde.
Captain Duras, tell the tribunal about your encounter with the accused.
Dit tribunaal is al veel te soepel geweest.
This tribunal has already been far too lenient.
U beledigt de eer van dit tribunaal.
You insult the honour of this tribunal.
U bent schuldig aan minachting van dit tribunaal.
You are in contempt of this tribunal.
Ik wil niet eindigen voor een tribunaal.
I don't want to end up in front of a tribunal.
Het tribunaal trekt zich terug om de straf in overweging te nemen.
The tribunal will retire to consider sentence.
Maar ik ging naar het industriële tribunaal en kreeg de job.
But it went to an industrial tribunal and I was given the job.
Ik ken de methoden van het tribunaal.
I know the methods of the tribunal.
Geen idee, McNally, tribunaal...
You know, McNally, tribunal...
Ik ben niet bezorgd over een of ander tribunaal.
I'm not worried about a tribunal.
Dragovic werd vrijgesproken, door het tribunaal in Den Haag.
Mr. Dragovic was exonerated by the International Crimes Tribunal in the Hague.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 795. Exact: 795. Verstreken tijd: 100 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo