Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tropisch regenwoud" in Engels

tropical rainforest
tropical forest
tropical rain forest
Het is een tropisch regenwoud met adembenemende flora en fauna.
It is a tropical rainforest with breathtaking fora and fauna.
De tentoonstelling Dreaming Awake presenteert een in lagen afgepelde versie van een tropisch regenwoud in het Amazonegebied.
The exhibition Dreaming Awake presents a tropical rainforest peeled back in layers.
Toen de Portugezen zo'n vijfhonderd jaar geleden in Latijns-Amerika arriveerden, ontdekten ze natuurlijk het prachtige tropisch regenwoud.
When the Portuguese arrived in Latin America about 500 years ago, they obviously found this amazing tropical forest.
Het tropisch regenwoud in de lagere gebieden is thuis voor een grote varieteit aan dieren en plantenleven.
The tropical forest in the lower tiers is home to an unrivaled variety of animal and plant species.
Anders dan in de woestijn, is een tropisch regenwoud rijk aan grondstoffen en competitie.
Unlike the desert, a tropical rain forest is rich in resources and competition.
Kijk, Maya, in Kalampore is werelds op twee na grootse tropisch regenwoud.
You see, Maya, Kalampore is home to the world's second largest tropical rain forest.
Burgers' Bush, hier ervaart u de kleurrijke wereld van het tropisch regenwoud.
Burgers' Bush, here you experience the colorful world of the tropical rainforest.
Klasse III-V-secties. Intense stroomversnellingen in het tropisch regenwoud.
Class III-V sections. Intense rapids within the tropical rainforest.
De bladeren in een tropisch regenwoud hebben gladde en glanzende oppervlakken die geluid reflecteren.
The leaves in a tropical rainforest have smooth and shiny surfaces that reflect sound.
Ik zie de toiletten graag als een soort tropisch regenwoud.
I like to think of bathrooms like a tropical rainforest.
Dat is natuurlijk heel slecht voor dat uniek stuk tropisch regenwoud dat zal verwoest worden.
That is of course very bad news for this unique area of tropical rainforest which will be destroyed.
Welkom in 't tropisch regenwoud.
Welcome to the tropical rain forest.
We zitten midden in een regenstorm in het tropisch regenwoud.
Well, here we are in the middle of a rainstorm in the tropical rainforest.
Dit is wat de meeste mensen als een echt bos aanzien, het tropisch regenwoud.
This is what most people would think of as a real forest, the tropical rainforest.
Het verdeelt het regenwoud in twee verschillende varianten, tropisch regenwoud en gematigd regenwoud.
One section rainforest in two different varieties, tropical rainforest and temperate rainforest.
Het meer ligt in een prachtig meer in een maagdelijk tropisch regenwoud.
It's a beautiful lake in a virgin tropical rainforest.
Koude en warme seizoenen zoals wij die in onze gematigde streken vinden kent een tropisch regenwoud niet.
The cold and warm seasons as we know them in our temperate zones do not occur in the tropical rainforest.
Aangezien 85% van het Surinaamse grondgebied bedekt is met tropisch regenwoud, leent dit gebied zich uitstekend voor het steeds populairder wordende eco-toerisme.
Since 85% of Surinam is covered with tropical rainforest, this area is highly suitable for eco-tourism, which is becoming more popular.
Het tropisch regenwoud van Suriname is een van de meest ongerepte ter wereld.
The tropical rainforest of Suriname (Surinam) is among the most unspoiled in the world.
Op het eiland Phuket, zijn er nog een paar stukken van tropisch regenwoud over.
On Phuket Island, there are still a few pieces of tropical rain forest left.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 125. Exact: 125. Verstreken tijd: 132 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo