Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tweede persoon" in Engels

second person
second-in-command
2nd person
De tweede persoon begint zijn schoenen opnieuw te veteren.
The second person starts lacing up his boots.
Tijdens mijn lessen gebruiken we de tweede persoon...
In my lessons we use the second person...
Wat is "stofzuigen" in de tweede persoon meervoud van de voltooid verleden tijd?
What's the past perfect continuous of "think" in the 2nd person plural?
De tweede persoon meervoud, dat is jullie...
The second person plural is "you".
Jij bent al de tweede persoon die zijn bezorgdheid uit.
You're the second person to express concern.
Ik hou het maar op de eerste en de tweede persoon.
Keep it to first and second person.
Je bent de tweede persoon die dat zegt.
You're the second person to have said that to us.
Nee, jij is de tweede persoon.
No, you is second person.
Charlie had gelijk over een tweede persoon in die auto.
Charlie's right about there being a second person in that car.
Bij de monitoring controleert een tweede persoon de juistheid van de ingevoerde gegevens.
Monitoring means that a second person reviews accuracy of the data transmitted.
Maar economen hadden geen benul van waarom de tweede persoon ooit geld zou teruggeven.
But in fact, economists were flummoxed on why the second person would ever return any money.
Er staat een tweede persoon in brand achter de deken.
There's a second person on fire behind the blanket causing a more intense glow.
Maakt het uit dat hij waarschijnlijk een tweede persoon ombracht...
Who cares that he most likely killed a second person...
Ik denk dat een tweede persoon deze ring heeft geprobeerd te passen.
I think a second person tried this ring on.
Je laat de tweede persoon binnen en doet hem de kap op.
You will let in the second person and put the hood on him.
Lili Brandl Meier was pas de tweede persoon, leerde de harp als een belangrijke bij Einern Duitse Conservatorium.
Lili Brandl Meier was only the second person, taught the harp as a major at Einern German Conservatory.
Een tweede persoon (vriend of familie) kan aan het programma deelnemen tegen een 15% korting op bovenvermelde prijzen.
A second person (friend, family) can often join the program as well at a 15% discount to the prices listed above.
Hoe kan een tweede persoon die op dezelfde computer speelt
How can a second person playing on the same computer
Gezien hun aard, worden Spaanse imperatieven bijna altijd in de tweede persoon gebruikt (tú, vosotros).
Given their nature, commands in Spanish are almost always found in the familiar second person (tú, vosotros).
50% korting op cursusprijs voor de tweede persoon
50% off course fee for second person
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 102. Exact: 102. Verstreken tijd: 155 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo