Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "uitgang" in Engels

Suggesties

We moeten onmiddellijk een uitgang vinden.
We need to find an exit right now.
Wil de familie naar de uitgang gaan.
Visitors Day is almost over... so will family members please go to the exit.
HKMX01T zender eenheid ingebouwde HDMI-loop uitgang.
HKMX01T transmitter unit built in HDMI loop output.
Dubbele uitgang:1 VGA loop uitgang voor lokaal, Plus 1 CAT5 RJ45 uitgang voor de afgelegen kant.
Dual output: 1 VGA loop output for local, plus 1 CAT5 RJ45 output for remote side.
Hun ingang kan onze uitgang zijn.
Their way in could be our way out, Chuck.
Als ik de uitgang kan vinden.
If I can find my way out of here, I am.
Stuur die mensen maar richting de uitgang.
Let's go ahead, start moving those people toward the exit.
We hebben bij elke uitgang eenheden.
We have units at every exit, John.
Laten we rustig een uitgang zoeken.
Let's just calmly find a way out of here.
De uitgang is vlakbij een ijsgrot.
The way out's next to an ice vein.
We zoeken een uitgang en vertrekken.
Let's find an exit and get out of here.
Taxi's staan links van uitgang 3.
Taxi's are to be found on the left of exit 3.
U moet een andere uitgang gebruiken.
You'll need to use a different exit.
Vanaf hier is deze veiligheidsdeur de enige uitgang.
From here the only way out is this security door.
Linksaf op Bridgeway Straat richting uitgang universiteit.
Turning left on Ridgeway Street heading to University exit.
Eindelijk hebben we de uitgang bereikt.
At last we've found the way out.
Inmiddels had Pfeifer een veilige uitgang gevonden.
By this time, Chief Pfeifer had found a safe exit.
Deze kamer heeft geen andere uitgang.
Right. Look, there's no other way out of this room.
Bij elke uitgang moet één handbrandmelder zijn aangebracht.
One manually operated call point shall be located at each exit.
Vind de dichtstbijzijnde uitgang en evacueer het treinstation.
Please find your nearest exit and evacuate the train station.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4260. Exact: 4260. Verstreken tijd: 84 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo