Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: worden uitgevoerd
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "uitgevoerd" in Engels

Suggesties

Misschien moeten die alleen uitgevoerd worden.
Maybe they're meant to be carried out alone.
Tweemaal werd het vonnis voor mij uitgevoerd.
Twice, the sentence was carried out for me.
We hebben het minstens 20 keer uitgevoerd.
We've performed those moves at least 20 times.
En lest best Wendy Darling wordt uitgevoerd door Abigail Armstrong.
And last but not least, Wendy Darling will be performed by... Abigail Armstrong.
Het systeem kan echter in fasen uitgevoerd.
The system can be however be implemented in phases.
Ik zorg dat je besluit wordt uitgevoerd.
You've made your decision, and ll see that it's carried out.
De Duitse luchtmacht heeft veel bombardementen uitgevoerd boven Groot-Brittannië.
The German air power has many bombardments carried out above Great Britain.
PCR analyse op bloedstalen zal uitgevoerd worden in Oeganda.
PCR analysis of blood samples will be carried out in Uganda.
Deze operatie wordt ook veelvuldig uitgevoerd na maagverkleining.
This operation is also frequently performed after a stomach reduction.
Deze voorwaarden werden tussen 1960 en nu uitgevoerd.
These prerequisites were carried out between 1960 and the present.
Dit werd uitgevoerd in onze RealAid programma.
This has been carried out in our RealAid programme.
Haar taken worden meestal door raadslieden uitgevoerd.
Its tasks are mainly carried out by legal counsels.
De Diensten worden op het Servicepunt uitgevoerd.
The Services shall be performed at the Service Point.
Onlangs heeft VB-Airsuspension een nieuw klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Recently, VB-Airsuspension carried out a new customer satisfaction survey.
Aan de ingang worden veiligheidscontroles uitgevoerd.
Security checks are carried out at the entrance.
Ook zijn voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor twee klimaatscenario's.
Sample calculations were also carried out for two climate scenarios.
De projectvoering van het project permanente geluidsmeetposten wordt uitgevoerd door ProRail.
Project Management of the project Permanent Measuring Stations is carried out by ProRail.
Het proefinstallatieonderzoek is uitgevoerd in 2015.
The pilot-installation research was carried out in 2015.
De lagersmering moet uitgevoerd worden volgens het onderhoudsboek.
The greasing of the bearings must be performed according to the maintenance instructions.
De enquête is eerder dit jaar uitgevoerd in samenwerking met buurtorganisaties.
The survey was carried out earlier this year in collaboration with community organisations.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 25738. Exact: 25738. Verstreken tijd: 124 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo