Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "uitlenen" in Engels

lend
loan
borrow
loaning out
Hij zou z'n huis in Colorado aan iedereen uitlenen.
He'd lend their Colorado home to anybody.
Ze willen dat we jou aan hen uitlenen... voor een bepaalde periode.
[IN ENGLISH] They want us to lend you to them for a period of time.
We hebben hier in reserve die we aan cliënten uitlenen.
We keep spares around here to loan clients.
Snel berekenen van einde van de maand leasen of uitlenen saldi voor invoer in QuickBooks en andere boekhoudprogramma's.
Quick calculation of month end lease or loan balances for import into QuickBooks and other accounting programs.
Je krijgt twee van de beste en slimste die ik kan uitlenen.
You get two of the finest and smartest that I can borrow.
Misschien kun je me hem even uitlenen?
Maybe you could just let me borrow it for a second?
Waarom zou ik zoveel geld aan je uitlenen
Why should I lend you that much money?
Nou ja, misschien Kan ik het uitlenen aan u.
Well, perhaps I could lend it to you.
Ik kan je mijn auto niet uitlenen.
I can't lend you my car.
De Amerikanen zullen hem zeker niet voor een middag willen uitlenen.
No way the Americans will lend him back for the afternoon.
Maar Buiter zou niet alles uitlenen.
But Buiter wouldn't lend everything.
CALIS zal artikelen en hoofdstukken van boeken uitlenen, maar geen fysieke boeken.
CALIS will loan book chapters and articles, but not physical books.
U kunt aantekeningen toevoegen over het uitlenen.
You can add notes about the loan.
De banken kunnen geen geld uitlenen dat ze niet hebben.
The banks cannot lend money that they don't have so the economy is at a standstill.
In paragraaf 5.7 van de O&O&I-kaderregeling worden voorwaarden voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel vastgelegd.
Section 5.7 of the R&D&I Framework sets conditions for the loan of highly qualified personnel.
Ik heb gezegd dat je mensen kent die geld uitlenen.
I told my brother you know people who lend money.
Susan kan je wel voor één avond uitlenen.
Susan can lend you out for one night.
Hij moest de auto uitlenen aan zijn moeders.
He had to loan the car to his moms.
Je bent tegen het uitlenen van dvd-boxen.
You're against the loan of DVD boxes.
Tuurlijk. Bedankt voor het uitlenen.
And thank you for letting me borrow this.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 365. Exact: 365. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo