Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "uitstel" in Engels

Suggesties

De sociaaldemocratische fractie is om vier principiële redenen vóór uitstel.
The Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.
Nederland gaat uitstel aanvragen overeenkomstig artikel 22 uit Richtlijn 2008/50/EG.
The Netherlands intends to apply for a postponement of the attainment deadline under Article 22 of Directive 2008/50/EC.
Je hebt tenminste een maand uitstel.
At least you got a month's extension.
Je hebt geen uitstel voor je examen.
There's no extension on your midterm.
En de bank zegt dat jullie geen uitstel krijgen.
And your loan officer has assured me no extension will be granted.
Mr Baxter wil weer uitstel van de huur.
Mr. Baxter's asking for another extension on the rent.
Je had om uitstel kunnen vragen om haar te zoeken.
Well, you could've asked for postponement to have time to find her.
We vragen slechts om 48-uur uitstel.
We're just asking for a 48-hour delay.
Misschien staat de gouverneur uitstel toe.
Well, maybe the governor will still grant you a stay.
Edelachtbare, het OM verzoekt een uitstel.
Your honor, the people would like to request A continuance.
Het voelt alsof ik het onvermijdelijke uitstel.
Okay, though I feel like I just postponed the inevitable.
Misschien uitstel, of nieuws uit Panmunjom.
Maybe it's a reprieve, or news from Panmunjom.
De rechter wilde weer uitstel verlenen.
And Judge Hinkle is ready to grant them another continuance.
Ik had uitstel vanwege m'n werk.
I was deferred, sir, because of my job.
Dit uitstel is eigenlijk een zegen.
This delay, actually a blessing in disguise.
Deze hinderlaag is slechts uitstel van executie.
Your pathetic trickery will only delay your inevitable defeat.
U wilt me zeker spreken over het uitstel van executie.
I'm sorry for your loss. I assume that you're here because you've heard about the stay.
Edelachtbare, wij vragen uitstel in de snelrecht bepaling.
Your Honor, we ask for an extension - in the speedy trial provision.
De gouverneur kan nog steeds uitstel verlenen.
There's still time for the governor to grant a reprieve.
Ik wil graag nog een dag uitstel.
I was hoping that you would give me one more day to make a decision.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3336. Exact: 3336. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo