Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vaardigheid" in Engels

skill
ability
proficiency
competence
knack
dexterity
capacity
art
skilled
expertise
Behendigheid is een essentiële vaardigheid voor beide kunstvormen.
Manual dexterity being an essential skill for both artistic forms.
Deze werken vereisen een behoorlijke technische vaardigheid op de gitaar.
These works require a high level of technical skill on the guitar.
Spiritual Service geeft je de vaardigheid om MoederCirkels c.q.
Spiritual Service is giving you the ability to teach MotherCircles e.g.
Een beetje vaardigheid, veel geluk.
A little ability, a lot of luck.
Haar vaardigheid in data-analyse wordt alleen overtroffen door haar uitstekende communicatieve vaardigheden.
Her proficiency in data analysis "is only surpassed by her excellent communication skills."
Leer geen nieuwe vaardigheid omwille van mij.
Well, don't learn a new skill on my account.
De motivatie om deze vaardigheid te ontwikkelen.
She gave you the... the drive to develop this skill.
Ik ga een 4400 vaardigheid ontwikkelen.
I am going to develop a 4400 ability.
Jouw vaardigheid jegens vormgeven aan zwaarden.
Your skill, towards the fashioning of swords.
Een verbeterde vaardigheid, meer controle.
Okay, so increased ability, more control.
Een belangrijke vaardigheid om te leren.
An important skill for a youngster to learn.
Hij probeerde een latent aanwezige vaardigheid te activeren.
He was trying to activate some kind of latent ability.
Maar jullie zijn maar een mutatie verwijderd om die vaardigheid te krijgen.
But you are one mutation away from acquiring that ability.
Mijn vader zei altijd dat stelselmatig geluk een vaardigheid is.
My dad always said consistent luck is skill.
Maar ik bedoel een echte vaardigheid.
But I meant a real skill.
Je ziet, moleculaire gastronomie vereist vaardigheid en goede kennis van chemie.
As you can see, molecular gastronomy requires great skill and an aptitude for chemistry.
Een hoofd verwijderen met een snede, vraagt om vaardigheid.
Taking a head with one cut takes skill.
Hij stichtte een kleine brand en verzorgde het met vaardigheid.
He set a small fire and tended it with skill.
Ik heb een rare vaardigheid met bestemmingscodes.
Got this weird skill with destination codes.
Ik bedoel, het gaat niet echt om vaardigheid.
It's not really about skill.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1733. Exact: 1733. Verstreken tijd: 138 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo