Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "van jou" in Engels

Suggesties

De Donkey Kong spellen zijn van jou.
From what I can figure, original super NES with Donkey Kong - yours.
Alleen die van jou vertoonde oneffenheden.
Yours was the only one that showed deception.
Het moet blijkbaar van jou afkomen.
Apparently it's got to come from you.
Glinda komt morgen hierheen en verwacht informatie van jou.
Glinda will be coming here tomorrow and expects information from you.
Hedvig draagt geen spoor van jou.
Hedvig doesn't bear one trace of you.
Het zijn allemaal foto's van jou.
There's, like, a million pictures of you in here.
Ik had het liever van jou gehoord.
Exactly. I'd have preferred to hear it from you, big man.
Eigenlijk hoor ik dat liever van jou.
I would kind of like to hear that from you, if I could.
Ik heb genoeg insubordinatie van jou geslikt.
I've taken all the insubordination from you I intend to.
Toen ik niets van jou hoorde...
When I didn't hear from you, I...
Die foto's van jou zijn fantastisch.
Why? Well, these photos of you they're fantastic.
Die ik waarschijnlijk uit stukjes van jou maak.
And I'd probably be making them out of pieces of you.
En van jou heb ik niks nodig.
And we don't need to hear from you, thank you very much.
Je vrienden gaan sterven omwille van jou.
Your friends are going to die because of you.
Misschien is het helemaal niet van jou.
We don't even know for sure if it's yours, so relax.
Dat is ongelofelijk aardig van jou.
Well, that's incredibly kind of you.
Maar ik verwacht zulk roekeloos gedrag van jou.
Though I've come to expect this kind of recklessness from you.
Die ideeën komen vast van jou.
Pretty sure most of them ideas been coming from you, Bud.
Dat was heel behulpzaam van jou.
Well, that was very cooperative of you.
Ik wilde het gewoon van jou horen.
I got a pretty good idea. I just wanted to hear it from you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30093. Exact: 30093. Verstreken tijd: 410 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo