Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vangen" in Engels

Suggesties

Zelfs als we ze zouden vangen...
So, even if we did catch 'em...
We willen allemaal een juwelendief vangen.
We all want to catch a jewel thief.
Misschien willen ze ons vangen en dan doodmartelen.
Maybe they want to capture us, then torture us to death.
Want niet iedereen kan een Helleveeg vangen.
After all... It's not just anyone who can capture a night fury.
Ik kan ook 'n slang vangen.
I can trap a snake, too.
Commandant, achter'm aan om'm te vangen.
Commander, engage the subject with intent to capture.
Er was iets dat ik moest vangen.
Y-You see, there was this thing, and I had to catch it.
Maar we moeten wel slechteriken vangen.
But we do have some bad guys to catch, though.
Zelfs orka's vinden het moeilijk gezonde haring te vangen.
Even an orca finds it difficult to catch a healthy herring.
Verse vis vangen en meteen klaarmaken.
Catch fresh fish right off the side of the boat.
Je zult me eerst moeten vangen.
No, you'll have to catch me first.
Zo'n grote proberen we al wekenlang te vangen.
Must be about six inches. I've been trying to catch him for weeks.
Tokyo Metropolitan regering Square voordat ik probeerde te vangen vis-eye lens.
Tokyo Metropolitan Government's Square before I tried to catch a fish-eye lens.
Vissers vangen soms vreemde tongen in de Noordzee.
Sometimes, fishermen catch strange-looking sole in the North Sea.
Alleen de zigeuners kunnen ze vangen.
Only the gypsies know how to catch them.
Maar we moeten grotere vissen vangen.
But we've got bigger fish to catch.
Natuurlijk pleegde hij zelfmoord voor we hem konden vangen.
Of course, he killed himself before we could catch up to him.
We vangen hen in een schaarbeweging.
We can catch them in a pincer movement.
Gewoon je armen uitsteken en vangen.
You just put your arms out and catch it.
Misschien moet jij Tino maar vangen.
Otto, I think maybe you'd better catch the boy.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9237. Exact: 9237. Verstreken tijd: 209 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo