Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vastpakken" in Engels

grab
grip
grasp
Ook kon ik hem niet eens vastpakken omdat mijn vingerafdrukken dan overal zouden zitten.
And if that wasn't enough, I couldn't grab him, because my prints would be all over him.
Ik zag hem'm vastpakken toen ik wegging.
I saw it grab him when I was going.
Eerst moet je hem goed vastpakken.
First, you get a good grip.
Je wilt die mooi en strak vastpakken.
You just want to grip that nice and tight.
Ze stortte zich volledig in haar werk, blij dat het iets was dat je echt met je vingers kon vastpakken.
She threw herself into her work, happy that it was something you could actually grasp between your fingers.
Ze hebben vijf vingers, net als wij, waarmee we dingen kunnen vastpakken.
They have five fingers, just like us, which means we can grasp things.
Je kunt een avatar niet vastpakken.
You can't grab an avatar.
Ik zou die tak niet vastpakken als ik jou was.
I wouldn't grab that branch if I were you.
Is dat Andrew Georgia kan vastpakken...
Is that Andrew can grab Georgia...
Hij vluchtte voor ik hem kon vastpakken.
He ran off before I could grab him.
Een bosje kervel bijvoorbeeld kun je vastpakken, maar zijn kleur, lichtheid en geur niet.
For instance, you can grab a bunch of chervil, but not its colour, lightness or smell.
Je moet de mensen niet zo vastpakken.
You shouldn't grab people like that.
Hij wilde me vastpakken om haar te helpen.
He tried to grab me to help her.
Hij heeft een puntje van deze wormen kunnen vastpakken.
He's managed to grab a tip of these worms.
We moeten het nu met beide handen vastpakken.
We have to grab the now with both hands.
Het enige wat je moet doen is zo'n ding vastpakken en trekken.
See, all you need to do is grab one of these things and pull.
Hij wist bijna niet meer wat hij moest vastpakken.
He was running out of things to grab.
Wat betekent dat hij hem zou moeten vastpakken.
Yes, which means he had to grab it.
Dat als ze 'n touw vastpakken, ze dat niet meer loslaten.
So you can get them to grip a rope, and they'll know not to let go.
Oke, dus wie dit gedaan zou hebben, zetten hun voet daar, dan... hierachter vastpakken, uitreiken en gewoon de camera draaien.
Okay, so, whoever did this would put their foot there, then... grab behind here, reach out, and just turn the camera.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 265. Exact: 265. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo