Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vaststelling" in Engels

Suggesties

Daartoe voorziet het Verdrag specifiek alleen in de vaststelling van richtlijnen.
To this end, the Treaty specifically envisages the adoption of directives only.
Verdrag 188 beoogt de vaststelling van internationale minimumnormen voor de visserij.
Convention 188 is aimed at establishing minimum international standards for the fishing sector.
Heeft u een exacte datum vaststelling?
Have you any way of establishing the exact date?
De professionele fotografen zullen waarderen wat shortcodes, waaronder die van de vaststelling van een enkele offerte.
The professional photographers will appreciate some shortcodes, including those permitting the establishment of a single quote request.
Zie, dit is de officiële methode van vaststelling van rastype.
See, this is the official method of establishing racial type.
Ze doen gewoon de vaststelling van de feiten.
I'm sure they're just establishing the facts.
Na vaststelling van hoeveel je kunt veroorloven om weddenschap moet u de dagelijkse lijnen.
After establishing how much you can afford to bet you will have to consult the daily lines.
Na vaststelling van de diagnose, uw dierenarts zal plannen corrigerende operatie.
After establishing the diagnosis, your veterinarian will plan corrective surgery.
Het gebruik stopzetten bij vaststelling en/of behandeling van hormonale kankers.
Use of the product should be stopped in case of diagnosis and/or treatment of hormonal cancers.
De vaststelling van macroscopische onzuiverheden en de reductaseproef met methyleenblauw zijn verouderde analysetechnieken.
The determination of macroscopic impurities and the reductase test using methylene blue are outdated analysis techniques.
Presidentieel besluit 299/2003 betreffende de vaststelling van de hoogste en laagste afschrijvingspercentages.
Presidential Decree 299/2003 relevant to the 'Definition of highest and lowest depreciation rates'.
Sorry, dat is een algemene vaststelling.
Sorry, that was more of a general observation.
Die vaststelling druiste tegen de gangbare opinie in.
Now that finding flew in the face of conventional wisdom.
Het is maar een algemene vaststelling.
No, it's just a regular statement.
Niet totdat we een stabielere vaststelling op hen hebben.
Not until we get a more stable fix on them.
Daar, je hebt de vaststelling.
There. You've got the fix.
We kunnen geen vaststelling krijgen zonder stad.
we can't get a fix without the town.
Ik maak enkel de eerste psychologische vaststelling in dit geval.
I'm just doing the first psychological assessment in this case.
Dat is een vaststelling wat anderen achteraf zullen maken.
That's a determination others will make in hindsight.
Kun je ons dan een vaststelling geven.
That would give us our fix.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11025. Exact: 11025. Verstreken tijd: 161 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo