Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "veel beterschap" in Engels

get well soon
a speedy recovery
full recovery
"Veel beterschap?"
Tevens zou ik de 180 jongeren die gewond zijn geraakt bij deze afschuwelijke brand veel beterschap willen toewensen.
I should also like to wish the 180 people injured in this awful fire a speedy recovery.
Ik wens haar veel sterkte, veel beterschap en ik hoop dat ze heel snel terug haar rol hier in dit Parlement kan opnemen.
I wish her much strength, a speedy recovery and I look forward to her resuming her role here in this House very soon.
Mijnheer de Voorzitter, als eerste wil ik respect betonen aan mijn collega, John Bowis, en ik weet zeker dat we hem allemaal veel beterschap wensen.
Mr President, let me start by paying tribute to my colleague, John Bowis, and I am sure we all wish him a speedy recovery.
Tevens wens ik hem veel beterschap.
I also wish him all the best.
Moeder Elena wenst je veel beterschap.
Mother Elena sends you wishes of health.
Ik feliciteer hem en wens ook Lorenzo veel beterschap met zijn blessure.
My congratulation and also I want to say good luck to Lorenzo for his injury.
Zvika, die laatst een airconditioner heeft gekregen, ligt in het ziekenhuis, en we wensen hem veel beterschap.
Zvika, who recently, received an airconditioner, is hospitalized, and we wish him full recovery.
In alle lidstaten en op alle vlakken is er nog veel beterschap mogelijk en noodzakelijk.
In all Member States and in all areas there is still plenty of room for improvement and a need for it.
We wensen hem veel beterschap en hopen volgende week hem wel te kunnen bezoeken. Foto's: Liam en ik en mijn camera: één minuut van een gezellig moment.
We wish him full recovery, and we hope to visit him next week. Pictures: Liam and me, and my camera: a minute of a nice moment.
Het valt te betreuren dat dit debat zo laat plaatsvindt, maar ik wil de commissaris bedanken voor haar aanwezigheid en ik wens de heer McCreevy, die hier eigenlijk had moeten zitten, veel beterschap.
It is regrettable that this debate is being held at such a late hour, but I thank the Commissioners for being here and wish Mr McCreevy, who was supposed to be here, all the best with his health.
Ik wil graag nogmaals de heer Bowis bedanken en de schaduwrapporteurs voor hun inspanningen en harde werk en wens de heer Bowis veel beterschap.
Let me also once again thank Mr Bowis and the shadow rapporteurs for their efforts and hard work and wish him a speedy recovery.
Jukka Nevelainen zal een break nemen wegens gezondheidsredenen. Kai Hahto zal de drumopnames van het nieuwe Nightwish album en de daaropvolgende tour voor zijn rekening nemen. We wensen Jukka veel beterschap toe!
Jukka Nevelainen is forced to take a break due to health issues. Kai Hahto will play drums on the forthcoming Nightwish album and tour. Get well soon, Jukka!
Wens je vader veel beterschap.
Send my best to your dad.
Wens haar veel beterschap.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben zeer bedroefd over het feit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ik wil iedereen die ziek is veel beterschap wensen.
Mr President, I, too, would like to express my sorrow at the loss of life and to wish those who are ill a quick return to health.
Ik vind het jammer dat de heer Bowis vanmorgen niet bij ons is, en ik wens hem veel beterschap.
I regret that Mr Bowis is not present with us in the House this morning, and I wish him a speedy recovery from his illness.
Wens Will veel beterschap en we doen het een andere keer.
Anyway. tell Will that we hope he feels better.
Doe je gordel om. Jess, wens je mam veel beterschap van me.
Jess, tell your mom I hope she feels better.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19. Exact: 19. Verstreken tijd: 47 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo