Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "veel voorkomend" in Engels

common
very familiar
consistent
Blaasproblemen zijn verrassend veel voorkomend onder mannen.
Bladder control problems are surprisingly common in adults.
Het is bijna overal een zeer veel voorkomend beestje.
It is a very common and often even abundant species all over Britain.
Ik heb een veel voorkomend gezicht.
I've a very familiar face.
Maar ik heb een veel voorkomend gezicht... en stem en postuur.
No, but I have a very familiar face and voice and physique.
Gegevens te verliezen als gevolg van toevallige formaat is een veel voorkomend probleem.
Losing data due to accidental format is a common issue.
Het verliezen van bestanden door het per ongeluk verwijderen operatie is een veel voorkomend probleem op Mac machine.
Losing files by accidental deletion operation is a common issue on Mac machine.
Wegens het toevallige formatteren verliezen van foto's is een veel voorkomend probleem.
Losing photos due to accidental formatting is a common issue.
Een veel voorkomend verschijnsel bij beveiligings-software is het gebruik van zelf ontwikkelde encryptie-algoritmen.
A common occurrence with security software is to use of encryption algorithms developed in-house.
Een veel voorkomend probleem dat mensen lijden aan bloedarmoede.
A common problem that people suffer with is anaemia.
Alle zijn erg veel voorkomend en goedkoop.
All of them are very common and cheap.
Vermoeidheid is een veel voorkomend symptoom geassocieerd met actieve ontsteking.
Fatigue is a common symptom associated with active inflammation.
Een ander veel voorkomend probleem is het omgaan met grote winsten.
Another common problem is dealing with a big win.
Depressie bij kankerpatiënten is niet zo veel voorkomend als je denkt.
Depression in cancer patients is not as common as you think.
Het is een veel voorkomend symptoom.
No, no. It's a common symptom.
Veroorzaakt door blootstelling aan... benzeen, een veel voorkomend ingrediënt in metaalreinigingsmiddelen.
Caused by exposure to benzene... a common ingredient in metal cleaners.
Don, dat is een veel voorkomend probleem.
Don, it's a common problem.
Het is 'n veel voorkomend fout, wanneer Jake ADD zegt.
It's a common mistake that Jake is making when he says ADD.
Of het kan een neuropathie zijn, veel voorkomend bij diabetici met een verminderde bloed toevoer naar de spinale zenuwen.
Or it could be a neuropathy, common among diabetics with decreased blood flow to spinal nerves.
Ik zag die stoel verleden week in de winkel van Zachary. het is een veel voorkomend ontwerp.
I saw that chair in the shop Zachary last week. I'm sure it's common design.
In India leefden kraagberen naast mensen, en conflicten tussen beiden zijn veel voorkomend, resulterend in honderden molesteringen elk jaar.
In India, sloth bears live alongside people, and conflict between the two is common, resulting in hundreds of maulings every year.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 147. Exact: 147. Verstreken tijd: 90 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo