Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verbrijzelen" in Engels

shatter
crush
smash
bruise
shred
kneecapping
De bliksem zal de stenen verbrijzelen.
The lightning will shatter the stone.
De 10 kan haar bekken verbrijzelen.
Those tens might shatter her pelvis.
Hij was sterk, niet bang om zijn vijanden te verbrijzelen.
He was strong, not afraid to crush his enemies.
Misschien was het de steen die hij gebruikte om Carmen haar schedel te verbrijzelen.
Maybe it was the rock he used to crush Carmen's skull.
Eerst doen ontploffen, en dan verbrijzelen.
I say we blast it, then smash it.
Ik kan m'n andere hand ook verbrijzelen.
Maybe I should smash my other hand.
De kracht van deze gevechten kan zelfs slagtanden verbrijzelen.
The power of these clashes can even shatter tusks.
Ik kan je schedel verbrijzelen zonder te knipperen.
I can crush your skull without even flinching.
Ik wil zijn knappe schedel verbrijzelen met een hamer.
I want to crush his handsome skull with a hammer.
Ik zal elk idee van vrijheid verbrijzelen.
I will crush any idea of freedom.
Het kan uw zelfvertrouwen verbrijzelen en verlamde uw gevoel van eigenwaarde.
It can shatter your self confidence and cripple your self-esteem.
Probeer niet het glas van de ampul te verbrijzelen.
DO NOT try to crush the broken glass.
Ik ben vrij zeker dat het je glas zal verbrijzelen.
I'm pretty sure it will shatter your glass.
Het eerste was hij deed was mijn beste zwaard verbrijzelen.
The first thing he does is when he comes in is shatter my best sword.
Zo dun dat de kleinste verandering van gewicht of druk... het kan laten verbrijzelen.
Well, so thin that the slightest change in weight and pressure... can cause it to shatter.
Nou Bob, ik zou je schedel verbrijzelen.
Well Bob, I'd smash your skull.
Je hebt genoeg kracht in je arm om bakstenen te verbrijzelen.
And you have enough power in your arm to shatter brick.
Ik had een plotselinge opwelling om de steen te verbrijzelen.
I just had this uncontrollable urge to smash the tablet.
Ik heb ze iemands hoofd zien verbrijzelen.
I've seen these crush a man's head.
Ik zag ze stalen bijlen verbrijzelen alsof het glas was.
I saw them shatter steel axes like they were glass.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 190. Exact: 190. Verstreken tijd: 78 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo