Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verhouding" in Engels

Suggesties

1425
258
Let op de mogelijke vervorming en breedte/diepte verhouding.
Take the possible deformation and the correct width/depth ratio into account.
In dezelfde verhouding als de monsters.
Exact same ratio as the exemplars. Ahh.
Ik had een verhouding met Tariq's broer.
I was in a relationship with Tariq's brother.
De individuele verantwoordelijkheid van commissarissen blijft een kernpunt in de verhouding Commissie/Parlement.
The individual responsibility of Commissioners remains a central factor in the relationship between the Commission and Parliament.
Gebouw en milieu gaan een andere verhouding aan.
The building and its environment enter into a differentiated relationship.
De verhouding is echter opener geworden.
Nevertheless, our relationship has become a more open one.
We hebben al jarenlang een lastige verhouding met gezaghebbers.
We've had a difficult relationship with law enforcement for many years.
Tegelijkertijd moet deze speciale verhouding echter gebaseerd zijn op wederkerigheid.
At the same time, however, this special relationship must be based on reciprocity.
Ze hebben onderling 'n broze verhouding.
They have a fragile relationship with one another, as do we with them.
De Euromediterrane verhouding is echter een asymmetrische verhouding die zowel hartstochtelijk als ook irrationeel is.
However, the Euro-Mediterranean relationship is an asymmetric relationship that is both emotive and irrational.
De bibliothecaris had dus een verhouding.
Well, the librarian... she was having an affair.
Eliska en ik hadden een verhouding.
Eliska and I, we were having an affair.
Huishoudelijke chemicaliën in de juiste verhouding.
A few household chemicals in the proper proportion.
Ik had een verhouding met Rosie.
[sighs] I had an affair with rosie.
Oona had een verhouding met Alfred.
Oona was having an affair with Alfred, you know.
Hun verhouding maakt hen nog geen moordenaars.
Even if they are having an affair, that doesn't make them murderers.
De verhouding bewijst Reeds onschuld niet.
Confirmation of the affair does not prove Reed's innocence.
Omdat ze Melissa over hun verhouding ging vertellen.
Because she was going to tell melissa about their affair.
Ze hadden een verhouding terwijl zij een verloofde had.
They had an affair last summer while she was engaged to be married to this man, Mark Rothman.
Ik weet met wie Emma een verhouding had.
So I talked to Emma's best friend and she knew the lover's name.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7975. Exact: 7975. Verstreken tijd: 93 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo