Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verlegen maken" in Engels

embarrass
Ik wilde haar niet verlegen maken.
I didn't want to embarrass her.
Ik wilde je niet verlegen maken.
I didn't mean to embarrass you there.
Wil jij ons verlegen maken?
Are you trying to embarrass us?
Mijn onhandigheid in uw taal zou mij verlegen maken.
To continue to speak it so inadequately would only serve to embarrass me.
Ik ga u verlegen maken bij uw liefste.
I am going to make you look so bad in front of your girlfriend.
Ik wou je niet verlegen maken.
So you were forging Thorne's work.
Ik wil'm niet verlegen maken.

Andere resultaten

Je begint me verlegen te maken.
You're about to get very embarrassed.
Ik waardeer dat je mij bedriegt, maar... alsjeblieft zeg me niet dat ik erin geslaagd ben om de grote Sherlock Holmes verlegen te maken.
I appreciate you're cross with me, but... please don't tell me I've managed to make the great Sherlock Holmes shy.
Je zeker niet verlegen over het maken van eisen.
You certainly aren't shy about making demands.
Stop met haar verlegen te maken, Bruce.
Stop embarrassing her, Bruce.
Jullie maken me verlegen.
I'm sorry to cause you all this trouble.
Jullie maken me verlegen.
You're such a good man...
Jullie maken me verlegen.
You make me shy.
Jouw ogen maken me verlegen.
Your eyes make me shy.
We hebben waarschijnlijk gewoon te maken met een verlegen iemand.
We're probably just dealing with a shy individual.
Hij dacht vast dat we verlegen zouden zijn om gebruik te maken van zo'n contact.
He probably figured we were too shy to take advantage of an old Army friendship to call...
Maar als burgemeester Bagley te verlegen is om hier en nu zijn excuses te maken... kan hij me altijd nog een brief schrijven.
But if Mayor Bagley's too embarrassed to make an apology right here and now... he can send me a letter.
Ik probeer te zeggen dat hij niet verlegen is over het bekend maken van zichzelf.
All I'm saying is the guy's not shy about making himself known.
Ik hoop dat je wat nieuwe vrienden probeert te maken en niet teveel verlegen bent.
I hope you try to make some new friends and not be too shy.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 32. Exact: 7. Verstreken tijd: 111 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo