Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: vermijden dat
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vermijden" in Engels

Suggesties

Jij moest hem ook vermijden, Raymond.
I believe you were also instructed to avoid him too, Raymond.
Haar team wou een ionenstorm vermijden.
The away team was trying to avoid an ion storm.
Dan kunnen we een incident vermijden.
This way, we can avoid an incident.
Ik zou een oorlog liever vermijden.
I for one would like to avoid a war.
Drie maanden als we verdere mislukkingen vermijden.
I would say two months, three if we avoid missives.
Ik wil graag onnodige problemen vermijden.
I'd like to avoid any unnecessary trouble.
Je moet elk mogelijk contact met de bron vermijden.
You must avoid any possible contact with... the whatever you'll find there.
Ik ben nooit getrouwd omdat ik teleurstelling wil vermijden.
I have never taken a wife because I do my best to avoid disappointment.
Ik hoopte het staatsbezoek te vermijden.
I was hoping to avoid a state visit.
Ik probeer dat altijd te vermijden.
I've tried to avoid it all my life.
Misschien alle oogcontact vermijden in de tussentijd.
Maybe avoid making all eye contact in the meantime.
Eerste reactie: oogcontact vermijden, snel omdraaien.
My first response: avoid eye contact and turn around, stat.
Consumenten moeten opgeleid worden om deze nep-producten te vermijden.
Consumers need to become educated in order to avoid these fake products.
Bedrijven vermijden vaste aanstellingen zoveel mogelijk.
Companies avoid permanent appointments as much as possible.
Informatie en preventieve maatregelen om infectie met vogelgriep te vermijden.
Information and preventive measures on how to avoid infection with the avian flu.
Deze maatregelen moeten onnodige lasten voor boseigenaren en boomkwekerijen vermijden.
These measures should avoid any unnecessary burden for forest owners and nurseries.
Tijdens de behandeling moeten deze patiënten zo mogelijk invasieve tandbehandelingen vermijden.
While on treatment, these patients should avoid invasive dental procedures if possible.
Uitsluitend aanbrengen op de aangetaste zones en interne oppervlakken vermijden.
Only apply to affected areas and avoid any application on internal surfaces.
Dit even om misverstanden te vermijden.
I just wanted to say this to avoid any misunderstandings.
Dat soort zaken moeten we vermijden.
That is the sort of thing we need to avoid.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10086. Exact: 10086. Verstreken tijd: 224 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo