Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vermoeden" in Engels

Suggesties

De autoriteiten vermoeden twee huurmoordenaars waren.
The authorities suspect two men were hired assassins.
Zijn vrouw begint iets te vermoeden.
He told me that his wife is beginning to suspect.
Maar we vermoeden nu dat het aanvankelijk naqahdah was.
I know it does now, but we believe that those deposits were originally made up of ordinary naqahdah.
Onze exclusieve informatiebronnen laten vermoeden, dat Esther Lafarge een heet spoor volgt.
According to unofficial and exclusive sources we believe that Esther Lafarge is following a solid lead.
Blijkbaar vermoeden sommige bewoners dat een Satanische occulte verantwoordelijk is.
Apparently, some residents suspect a Satanic cult is responsible.
Als we er allemaal zijn, zal hij niets vermoeden.
If we're all there, he'll suspect nothing.
Maar... hij had een soort vermoeden.
But... he did kind of suspect.
Je hebt al een vermoeden waar Bell is.
I think you already suspect where Bell is.
De patholoog bevestigt Cora's vermoeden over Latimers hoofdwond.
The pathologist confirms Cora's suspicion about Latimer's head injury.
Patrice heeft geen flauw vermoeden van jouw affectie.
As I see it, Patrice has not an inkling of your affections.
De lijkschouwer zou een zelfmoord vermoeden.
Good chance a coroner would declare it a suicide.
Michael had een vermoeden waarom zijn creditcard geweigerd werd.
[Narrator] Michael had a feeling why his credit card had been rejected.
Een vermoeden alleen is niet genoeg.
It seems to me that suspicion alone is not enough to speak.
Dat dikke oog doet anders vermoeden.
That golf ball under your eye suggests differently.
We vermoeden ongepast gedrag naar de kinderen.
There is suspicion of indecent behaviour... towards children.
Het is een vermoeden gebaseerd op wat snelle berekeningen.
Well. It's more of a hunch based on some quick calculations.
De zusters vermoeden dit al een tijdje.
You know, the nurses have suspected this for a while now.
Hij denkt dat we niets vermoeden.
Well, there's only one thing to do.
Er was een vermoeden ontvoerder hem vermoordde.
It's long been suspected the kidnaper killed him.
Het kleinste vermoeden en ze verliest alles.
One whiff of association and she would lose everything.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3191. Exact: 3191. Verstreken tijd: 221 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo