Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: eigen vermogen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vermogen" in Engels

Suggesties

Tot z'n impotentie dat vermogen vernielt.
Until his impotence destroyed his ability to do that.
Maar ze hebben een merkwaardig vermogen.
But they have an odd, odd ability.
Alcohol zou je vermogen beïnvloed hebben.
If you were drunk, you had diminished capacity.
- verbruik van ieder verwarmingstoestel bij thermisch vermogen.
- consumption of each heat generator when working to rated capacity.
Ik heb vermogen opgebouwd met deze bar.
Beau, I've built up some equity in this place.
We zullen momenteel vol vermogen tussen alle e-money betalingssystemen.
We will currently facilitate full ability between all e-money payment systems.
Elke 4400 heeft een vermogen ontwikkeld.
Every one of the 4400 has developed an ability.
Khaleks genezend vermogen, z'n geavanceerde hersenfuncties.
Khalek's healing ability, his advanced brain function.
Je hebt een buitengewoon vermogen oude apparaten te besturen.
Indeed. You've demonstrated exceptional ability to control Ancient devices.
Een beperkt intellect beïnvloedt iemands vermogen tot liefhebben niet.
It is clear that one's intellectual capacity... has no bearing on their ability to love.
Alleen sommige hebben meer ontwikkelde visuele cortex en handmatig vermogen.
It's just that some have more developed visual cortex and manual ability, as you know.
Je zal mijn vermogen voor multitasken bedoelen.
Well, you must be referring to my ability to multitask.
De programmeur heeft een opmerkelijk vermogen.
NARRATOR: The programmer has developed a remarkable ability.
Blijkbaar heeft zijn vermogen zich ontwikkeld.
Well, evidently, his ability has evolved.
Maar sculling vermogen en veeg-roeispaan Roeien vermogen zijn niet hetzelfde.
However sculling ability and sweep-oar rowing ability are not the same.
Integratievermogen omvat - dat spreekt voor zich - politiek vermogen, institutioneel vermogen en financieel vermogen, dat er eerst moet zijn voordat we tot een nieuwe uitbreiding overgaan.
Integration capacity clearly includes political capacity, institutional capacity and financial capacity, before any further enlargement can take place.
Het vermogen om microben te ontwerpen, het vermogen om weefsel te ontwerpen en het vermogen om robots te ontwerpen beginnen tot een herstart te leiden.
That's where the ability to engineer microbes, the ability to engineer tissues, and the ability to engineer robots begin to lead to a reboot.
Heel mijn vermogen zit in Carolina.
I mean, all my capital is wrapped up in Carolina.
Het scheelt een vermogen aan transportkosten.
We'll also save a fortune on shipping.
Zen, rechtsomkeert, vol vermogen.
Zen, hundred-eighty turn, full lateral thrust.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 15780. Exact: 15780. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo