Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vermoord" in Engels

Suggesties

Omdat A misschien Ali heeft vermoord.
Because "A" might really be the one who killed Ali.
Je had bijna een vervloekte vermoord.
Wade... You almost killed a troubled guy.
Je wordt bestolen, verminkt en vermoord.
People get robbed, shot, maimed, murdered.
En voor we allemaal vermoord worden.
And if we're all murdered, you know...
Donnie Barksdale heeft haar niet vermoord.
I don't think Donnie Barksdale killed her.
Haar man werd vermoord door Edgar Sonrisa.
Her husband was murdered by a man named Edgar Sonrisa.
Hij zou er zelfs vermoord kunnen zijn.
It might even be where he was killed, because look who owns the club.
Dat je Dwight Stevenson hebt vermoord.
It's you saying how you killed Dwight Stephanson.
Twee dagen later werd Michael Freeman vermoord.
Some two days later, Michael Freeman was murdered.
Hij heeft waarschijnlijk enorme aantallen mensen vermoord.
He's probably killed, like, tons of people.
Jullie agenten zijn vermoord door Anarchy 99.
I found out your agents were killed by this group, Anarchy 99.
George Aldridge is vermoord en een jongen vermist.
George Aldridge was murdered and we've a boy missing, who may have seen something.
Daarna heb ik de huurmoordenaar persoonlijk vermoord.
I then also killed the hit man, personally.
Ik kan niet iemand vermoord hebben.
I can't have killed someone, Gloria.
Maar ze hebben de agenten vermoord.
But whatever it is, it got the agents killed.
Ze hebben Joey vermoord als signaal.
They killed Joey to send a message to me.
Waarschijnlijk hebben zij Ian ook vermoord.
Odds are, they're the ones who killed Ian, too.
De volgende avond werd ze vermoord.
In the following evening, Madame Upward, she is killed.
Die mensen hebben uw Heer vermoord.
And it... so happens that these chosen people killed your Lord.
De onmenselijke LaLaurie zou hier 150 slaven hebben vermoord.
The inhuman LaLaurie is said to have murdered as many as 150 slaves right here.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 55444. Exact: 55444. Verstreken tijd: 150 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo