Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vernietigen" in Engels

Suggesties

Volgens mij wil Michael haar nu vernietigen.
And my guess is that now Michael will want to destroy her.
Wij moeten het lab en de biochemische virussen vernietigen.
It's up to us to take out the plant... and carefully destroy all the biochemical viruses.
Haar imponeren als held of de oppositie zichzelf laten vernietigen.
Impress her by being the hero or let the opposition annihilate himself.
Die Lynch probeert ons te vernietigen.
And well, despite Lynch trying to wipe us out wholesale.
Hij kan ons vernietigen of verwarmen.
It could either destroy us or keep us warm.
Robot probeerde familie Robinson te vernietigen.
What? Robot tried to destroy the Robinson family.
En nu kan een alliantie met Schotland Frankrijk vernietigen.
And right now, an alliance with scotland could destroy France.
Ooit probeerde David Clarke je levensonderhoud te vernietigen.
Once upon a time... David Clarke attempted to destroy your livelihood.
Omdat ik de concurrentie ga vernietigen.
Because I'm going to destroy the competition.
Wij willen net als u het duister vernietigen.
Our goal is the same as yours: To destroy the darkness.
We zullen je desinfecteren en je kleren vernietigen.
We will destroy your clothes, then you can go down below.
Drugs vernietigen families en sociale voorzieningen.
[Sniffs] Drugs destroy families and social infrastructures.
Zijn kussen verscheurden mij en vernietigen mijn droom.
His kisses tear me in half and destroy my dream.
Ze liet Tuvok het station vernietigen.
The Captain ordered Commander Tuvok to destroy the Array.
Samen kunnen wij ze van binnenuit vernietigen.
Working together, we could destroy them from the inside.
Zonden van toen kan je nu ook nog vernietigen.
Any sins you think... were committed in the past are about to break out and destroy you.
Ze willen dingen vernietigen en alles hetzelfde maken.
They want to destroy things and make everything the same.
Hij denkt dat Jedikiah het wil vernietigen.
Jedikiah. He thinks he wants to destroy it.
Wij zullen uw vier pilaren vernietigen...
Man: We will destroy your four pillars.
Hij had alleen de musketiers moeten vernietigen.
His only mistake was failing to destroy you Musketeers.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 12497. Exact: 12497. Verstreken tijd: 127 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo