Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verslag over" in Engels

report on
account of
reported
review of
record of
STOR

Suggesties

Ibn Sina wil een verslag over oorontstekingen.
Ibn Sina would like a report on ear infections.
Het verslag over Cyprus bevat een economische analyse.
In the report on Cyprus there is an economic analysis.
Op deze bladzijden... staat het ware verslag over Ichabod Crane.
Written on these pages is the true account of Ichabod Crane.
In zijn verslag over het Oog staan ogenschijnlijk willekeurige getallen in de kanttekeningen.
His account of the Eye features a series of seemingly arbitrary numbers in the marginalia.
De Commissie verzoekschriften zal een verslag over deze kwestie opstellen.
The Committee on Petitions will be producing a report on this issue.
Het verslag over sport bevatte veel interessante en gevoelige zaken.
The report on sport contained a lot of interesting and sensible things.
Wij maken jaarlijks een verslag over de ondernomen activiteiten.
Each year, we present a report on the actions we have undertaken.
BZ wil onmiddellijk verslag over de gebeurtenissen in Farnleigh.
The Home Office wants an immediate report on the goings-on at Farnleigh.
Ik stem vóór het verslag over de EU-begroting 2010.
I am voting in favour of the report on the 2010 EU budget.
Ik zag het verslag over secretaris Marsh's vliegtuigongeluk.
I saw the report on Secretary Marsh's plane crash.
Je krijgt een volledig verslag over hem.
You will get a full report on him.
Je boek verslag over reptielen en amfibieën in de zesde klas was... ongelooflijk.
Your book report on reptiles and amphibians in the sixth grade was... incredible.
Ik las je verslag over hoe ze Judas vonden vorige week.
I read your report on when they found judas last week.
Hij gaat een verslag over ons maken.
I invited him to report on the battle group.
We doen verslag over plaatsen, aantallen en tijden, Ellis.
We report on places and numbers and times, Ellis.
Ik heb een verslag over mr Sampson.
I have a further report on Mr. Sampson.
Ik wil een verslag over dat magazijn.
I want a report on that stockroom.
Tox verslag over... monnikskap is Positief.
Tox report on monkshood... Positive.
Ik wacht nog op een verslag over Mr Darmody.
I've been waiting for a report on Mr. Darmody.
Dan is er een fout in het pathologische verslag over de biopsie.
Well, then there's an error in the pathology report on the biopsy.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6733. Exact: 6733. Verstreken tijd: 296 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo