Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "verspreid in" in Engels

distributed in spread in scattered in
dispersed in
spread into
circulated in
spread to
spread within
spread out in
disseminated in
around
dispersed into
scattered throughout
scattered to
scattered across
Het wordt verspreid in buurten waar Afrikaanse-Amerikanen wonen. Parkeerplaatsen bij kerken.
It's distributed in African-American neighborhoods, church parking lots.
Deze worden gepubliceerd en verspreid in de staat New York.
These are published and distributed in the state of New York.
Deze brochure telde 63 pagina's, werd verspreid in de Verenigde Staten.
This brochure consisted of 63 pages and was spread in the USA.
De bungalows liggen verspreid in een tuin en stralen een rustgevende sfeer uit.
The bungalows are spread in a garden and exude a soothing atmosphere.
Er zijn hier veel stupa's her en der verspreid in het landschap.
There are a lot of stupas scattered in the landscape.
Daarnaast lagen verspreid in het steunpunt nog enkele bunkers met ondersteunende functies en een barak.
In addition, scattered in the fulcrum few bunkers with support functions and a barrack.
Het Resort is verspreid in de uitgestrekte ruimte.
The Resort is spread in the vast area.
Slots wordt op grote schaal verspreid in allerlei casino's.
Slots is widely spread in all kinds of casinos.
Van oorsprong uit Europa, maar is verspreid in hout en houtproducten.
Originating in Europe, but having been spread in timber and wood products.
Met behulp van supersoaker water pistolen werden miljarden paddo-sporen verspreid in Nederland.
With the help of supersoaker water pistols, billions of paddo-spores were spread in the Netherlands.
Bovendien heeft bluetongueserotype 1 zich verder verspreid in Frankrijk, Spanje en Portugal.
In addition, bluetongue serotype 1 further spread in France, Spain and Portugal.
Het gezin vond men verspreid in de omgeving.
The family was found scattered in the area.
Meer dan 500 Honda leveranciers zijn te vinden in de Verenigde Staten verspreid in en rond Midden-en West-Ohio.
More than 500 Honda suppliers are found in United States scattered in and around central and western Ohio.
De meeste van allemaal, wil hij zijn as te hebben verspreid in de heilige rivier de Ganges.
Most of all, he wants to have his ashes scattered in the holy river Ganges.
De bungalows liggen verspreid in groepjes tussen de bomen, sommige zijn geschakeld en andere vrijstaand en beschikken allen over een terras of balkon met tuinmeubelen.
The bungalows are scattered in groups among the trees, some houses are semi-detached, others are self-supporting and all have a terrace or balcony with garden furniture.
Op zoek gaan naar de schatten van verborgen object games online, zult verspreid in de kamer ding.
Seek out the treasures of hidden object games online, shalt scattered in the room thing.
Product merk Anriya uitgevoerd op zeven fabrieken in Zuid-Oost Azië. Producten van onze fabriek wordt verspreid in Noord-en Zuid-Amerika, Europa, Australië, GOS-landen en Rusland.
Product brand Anriya performed on seven plants located in South-East Asia. Products of our factory is distributed in North and South America, Europe, Australia, CIS countries and Russia.
Sommige tribale dorpen worden verspreid in de bergen ten noorden van Chiang Rai en het gebied rond Mae Chan. Hier het moderne leven niet onopgemerkt gebleven.
Some tribal villages are scattered in the mountains north of Chiang Rai and the area around Mae Chan. Here modern life not gone unnoticed.
De infectie wordt op grote schaal verspreid in het internet te vinden via de integratie van haar installer met andere gratis software.
The infection is widely spread in the web today through integration of its installer with other free software.
De kaper is wijd verspreid in het web en is vrij gehaat door vele gebruikers die deed haar installatie niet toestaan.
The hijacker is widely spread in the web and is fairly hated by many users who did not authorize its installation.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 296. Exact: 296. Verstreken tijd: 193 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo