Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: vertrouwen dat
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vertrouwen" in Engels

Suggesties

Tijdige informatie betekent transparantie en dat schept vertrouwen...
Providing information in good time is a sign of transparency, which breeds trust...
Kennelijk zal ik jullie vertrouwen moeten winnen.
It appears I will have to earn your trust.
Gouverneur, de klacht was in vertrouwen ingevuld.
Governor, please, this-this, the complaint was filed in confidence.
Helaas bleek ons vertrouwen in Gerard misplaatst.
Seems our confidence in Deputy Gerard was sorely misplaced.
Ik heb veel vertrouwen in Sam.
I've got a lot of faith in Sam.
Zij hadden vertrouwen in prinses Diana.
'they kept faith with Princess Diana. 'They liked her.
Ik ben degenen wie Catherines vertrouwen moet verdienen.
Look, I'm the one who has to earn Catherine's trust.
Niet alleen won ik hun vertrouwen.
But not only was I able to win their trust.
De afgelopen maanden heb ik dat vertrouwen beschaamd.
And, over the past few months, I have been violating that trust.
Daarom kun je volwassenen nooit vertrouwen.
See, this is exactly why you can never trust adults, Wendy.
We kunnen alleen de mens vertrouwen.
The only ones we can trust from here on out are humans.
Het is zoals een therapieoefening in vertrouwen.
It's like a therapy exercise in trust almost.
Ik kan niet veel agenten vertrouwen.
Well, there's not many agents I can trust right now.
Ik moet mensen vertrouwen waarmee ik werk.
Look, I've got to trust the people that I work with.
Omdat ik Eddies vertrouwen niet wilde beschamen.
Because I didn't want to betray Eddie's confidence.
Zodat hij jullie vertrouwen kon winnen en misleiden...
Growl... who'll gain your trust, quietly lead you astray.
Jij leerde mij opnieuw te vertrouwen.
And then you taught me to trust again.
Ik moet mijn mensen kunnen vertrouwen.
I need people around me I can trust.
Sorry, maar je moet me vertrouwen.
I'm sorry, but you're going to have to trust me on this.
Je kan je echtgenoot niet vertrouwen.
Listen, you can't trust your husband.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 42071. Exact: 42071. Verstreken tijd: 189 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo