Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vertrouwen op" in Engels

rely on
trust in
rely upon
depend on
count on
lean on
reliance on faith in
confident in
reliance upon
confidence in
confidence-building

Suggesties

Ik wil vertrouwen op de rechtbanken.
I wish to rely on the law courts.
Daarom moet je vertrouwen op moeder Gods.
That's why you ought to rely on the Heavenly Mother.
We moeten daarvoor vertrouwen op een stappenplan.
We have to trust in a step-by-step plan for this.
Maar ik was fout om volledig te vertrouwen op dat parlementaire rapport.
But I was at fault to put all my trust in that Parliamentary Report.
Ik moet kunnen vertrouwen op je discretie als je hier weg bent.
I shall have to rely upon your caution while you're here... and your silence when you're gone.
Gevestigde mannen vertrouwen op een bondgenotennetwerk voor ondersteuning.
Established males rely on a network of allies for support.
Medisch personeel moet blind kunnen vertrouwen op elektronische apparatuur.
Medical personnel must be able to implicitly rely on electronic equipment.
Sindsdien moesten wetenschappers slechts vertrouwen op computersimulaties.
Since then, scientists have had to rely on computer simulations only.
We moeten vertrouwen op non-verbale hints.
We'll have to rely on nonverbal cues.
Ze vertrouwen op hun scherpe reukzin.
They rely on a sharp sense of smell.
Terwijl jij ik vertrouwen op mijn ervaring en vaardigheid.
While you do that... I will rely on my experience and expertise.
Niet moeten vertrouwen op single malt scotch.
Not to have to rely on single malt scotch.
We moeten vertrouwen op z'n geheugen.
So we'll be forced to rely on the witness's memory.
Wie investeert, wil kunnen vertrouwen op het rechtsstelsel.
People who invest want to be able to rely on the judicial system.
Maar je mag niet vertrouwen op een enkel detail.
But you can't just rely on one feature.
We vertrouwen op wat anderen zeggen, of gaan zelf kijken.
We can rely on the reports of others, or see for ourselves.
In het afgelopen jaar het je mijn vertrouwen op vele manieren verdient.
In this last year you have earned my trust in many ways.
Dan kunnen we niet vertrouwen op Willie.
Then we can't rely on Willie.
Ik ben echt gaan vertrouwen op uw vriendschap.
I've really come to rely on your friendship.
Soms is het gemakkelijker te vertrouwen op een bovennatuurlijke uitleg dan geconfronteerd worden met de waarheid.
Sometimes it's easier to rely on a supernatural explanation rather than confronting the truth.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1572. Exact: 1572. Verstreken tijd: 217 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo