Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vervolgens" in Engels

Suggesties

Goopta opende vervolgens een instelling voor zelfhulp.
Goopta then opened an institute to help teach people to become self-helpful.
Ze knipperden en schoten vervolgens omhoog.
They were, like, winking and then shot up.
Deze elementen moeten vervolgens door de aannemer worden gelost.
These units must, subsequently, be unloaded by the contractor.
U ontvangt vervolgens een e-mail met activeringslink.
Subsequently, you will receive an email with an activation link.
Terugdeinzen voor een zweep en vervolgens onderling vechten.
Cowering beneath the whip... and then fighting amongst ourselves.
Neem vervolgens het kleine pad in noordelijke richting.
Then take the small path at the 2 o'clock direction.
Belandde in een patrouillewagen en werd vervolgens onderdirecteur.
Ended up in a patrol car and then on Vice.
Chief Johnson heeft vervolgens Meneer Baylor vrijgelaten.
Chief Johnson then released Mr. Baylor at his home.
En vervolgens hijsen we het omhoog.
And then we pull it up with the rope.
Het gaat vervolgens naar de Tsang-bibliotheek.
It then moves on to the Kinson Library.
De ontgraven grond wordt vervolgens zintuiglijk en analytisch onderzocht.
The excavated soil is then subjected to sensory and analytical examination.
De slagaders worden vervolgens verdeeld in miljoenen kleine schepen genoemd haarvaten.
The arteries were then split into millions of small vessels, called capillaries.
Een onafhankelijke revisor vergelijkt vervolgens de terugvertaling met het brondocument.
The back translation is then compared with the source document by an independent reviewer.
Wissen kiezen en vervolgens de keuzetoets Ok indrukken.
Select Delete and then press the control button for Ok.
De plaat vervolgens afspoelen in warm water en controleren.
The plate is then rinsed in warm water and examined for any remaining resist.
Het stickman presenteert vervolgens de schutter met 5 dobbelstenen.
The shooter is then presented with five dice by the stickman.
Het stickman presenteert vervolgens de schutter met 5 dobbelstenen.
The stickman then presents the shooter with 5 dice. He picks two of them.
In samenwerking met internationale productiepartners ontstaan vervolgens de unieke FOCUS-fietsen.
The unique FOCUS bikes are then created in collaboration with international production partners.
Vertelde vervolgens nauwgezet over haar omstandigheden voordat het project kwam.
Then she told in detail about her life before the development began.
Buig vervolgens elke lengte in een cirkel.
Then, bend each length into an individual circle.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 28142. Exact: 28142. Verstreken tijd: 137 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo