Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vluchten tussen" in Engels

De Leeuw maakte meer dan 20 vluchten tussen Medellín en Miami.
The Lion made more than 20 flights between Medellín and Miami.
Nieuw bij Hewa Bora Airways: nu 5 wekelijkse vluchten tussen Kinshasa en Goma.
New at Hewa Bora Airways: now 5 weekly flights between Kinshasa and Goma.
De openbaredienstverplichtingen hebben betrekking op vluchten tussen Mikkeli en Helsinki.
The obligation covers flights between Mikkeli and Helsinki.
Verkeersrechten voor vluchten tussen Malta en niet-EG-landen
Traffic rights for flights between Malta and non-EC States
De Raad stelt voor sommige vluchten tussen ultraperifere gebieden volledig van deze regeling uit te sluiten.
The Council proposes to exclude some flights between outermost regions completely from this scheme.
Het Japanse luchtvaartmaatschappij zal vanaf augustus tot en met september t ot drie retour vluchten tussen Narita en Zagreb organiseren.
The Japanese carrier will from August to September organize three round-trip flights between Narita and Zagreb.
Samen met Hainan realiseert airberlin sinds 2009 vluchten tussen Berlijn en Peking. Andere belangrijke internationale bestemmingen zijn Brussel, Budapest, Zürich en Istanbul.
Since 2009 airberlin has been marketing flights between Berlin and Peking in cooperation with Hainan. Other major international destinations include Brussels, Budapest, Zurich and Istanbul.
Vanaf juni 2010 vergroot Delta Air Lines de capaciteit op vluchten tussen Detroit en Sjanghai van vijf naar zeven keer per week.
Delta Air Lines increases capacity on flights between Detroit and Shanghai from five to seven times a week, starting in June 2010.
Air Malta profiteert van Malta's toetreding tot de Europese Unie door middel van intra-Europese vluchten tussen Catania en Londen Gatwick.
Air Malta benefits from Malta's EU membership by operating intra-European flights between Catania and London's Gatwick airport.
Voor gezinnen met meer dan drie kinderen, is de korting 10%. Deze kortingen zijn alleen toepasbaar voor vluchten tussen nationale luchthavens.
For families with more than three children, the discount is 10%. These discounts are only applicable to flights between Spanish airports.
Zij mogen die brandstof ook voor vluchten tussen lidstaten belasten mits daarvoor een bilateraal akkoord is gesloten.
They may also tax fuel for flights between Member States, provided they agree bilaterally to do so.
Met de overeenkomst worden alle beperkingen ten aanzien van luchtroutes, prijzen of het aantal wekelijkse vluchten tussen Canada en de Europese Unie opgeheven.
The Agreement removes all existing restrictions on routes, prices and the number of weekly flights between Canada and the EU.
Er worden rechtstreekse vluchten tussen de twee landen uitgevoerd en er is al een kaderovereenkomst voor economische samenwerking van kracht.
There are direct flights between the two and an economic cooperation framework agreement is already in force.
Onlangs is er voor de vluchten tussen die eilanden en het Portugese vasteland een hoge toeslag ingevoerd ter compensatie van de gestegen olieprijzen.
Recently, however, ticket prices for flights between these islands and the Portuguese mainland rose dramatically, on account of the increase in the price of oil.
Belastingheffing op brandstof kan eveneens worden ingevoerd voor vluchten tussen twee lidstaten, indien zij daarover een bilaterale overeenkomst hebben gesloten.
Subject to mutual agreement, fuel taxation can also be introduced for flights between two Member States.
Zoals gezegd in punt 1, kan belastingheffing op brandstof worden ingevoerd voor vluchten tussen twee lidstaten.
As set out in point 1 fuel taxation can be introduced for flights between two Member States.
Zij zijn gespecialiseerd op vluchten tussen Tahoe en luchthavens in Reno, Sacramento en de Bay Area, biedt dor te dortransport voor allerlei evenementen, zoals bruiloften, dining, ski dagen en bergavonturen.
They specialize on flights between Tahoe and airports in Reno, Sacramento and the Bay Area, offers dor to dortransport for events of all kinds such as weddings, dining, ski days and mountain adventures.
Air Europa en Iberia bieden directe vluchten tussen de hoofdsteden van Spanje en Cuba. Air France en KLM verhogen de verbindingen met een overstap in Parijs of Amsterdam.
Air Europa and Iberia offer direct flights between the capitals of Spain and Cuba. Air France and KLM increase the flight connections with a plane change in Paris or Amsterdam.
Brussels Airlines heeft het genoegen aan haar klanten aan te kondigen de daadwerkelijke hervatting van haar dagelijkse vluchten tussen Kinshasa en Brussel.
Brussels Airlines has the pleasure to announce its clientele the effective resumption of its daily flights between Kinshasa and Brussels.
Vlieg met Binter Canarias. Alle vluchten tussen de eilanden van de vliegmaatschappij Binter Canarias.
Fly with Binter Canarias. All Binter Canarias flights between islands.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 125. Exact: 125. Verstreken tijd: 176 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo