Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "volledige test afnemen" in Engels

Zoek volledige test afnemen in: Definitie Woordenboek Synoniemen
Dan kunnen we net zo goed een volledige test afnemen.
Might as well get a full reading.

Andere resultaten

Ik wil een thyroxine-test afnemen en z'n anamnese afnemen.
I'd like to run a suppression test do a TSH screen, take a history.
Een dezer dagen komt een quizmaster de test afnemen.
A quizmaster will come in the next few days and test you.
Je kunt geen test afnemen zonder een inzet.
You cannot have a test without a wager.
Waar moet ik de test afnemen?
Where would you like me to administer the test, your honor?
Ik moet je een nieuwe EEG-test afnemen.
I need to do another EEG test on you.
We kunnen een test afnemen, voor en na de operatie.
We could take a test, before and after surgery.
Goed, ik ga je ter plaatse een nuchterheid test afnemen.
Today, first time, it's gone.
Zodra het resultaat aanleiding geeft tot enige twijfel, dient de hieronder beschreven volledige test te worden uitgevoerd.
In any case where the result is open to doubt, it is then necessary to complete the full train test described below.
Daarom heb ik een volledige test gedaan.
So I ran a full panel.
Dit koelmiddeldebietinstelpunt moet tijdens de volledige test worden gebruikt.
This coolant flow rate set point shall be used throughout testing.
Indien sterfte optreedt, dient een volledige test te worden uitgevoerd.
If mortalities occur, a full study must be carried out.
Indien geen spontane ontbranding optreedt, wordt de volledige test uitgevoerd.
If spontaneous ignition does not occur the full test is carried out.
De volledige test duurt hoogstens 5 minuten.
The whole test shall be completed within five minutes.
Ik was net door een volledige test gegaan van inspectie, een paar maanden geleden.
I had just gone by a complete test of inspection some months behind.
Stel dat Danny Witwer staat op een volledige test?
What if Danny Witwer came to you right now and insisted on a full chem run?
Met inachtneming van de overlap is de duur van de volledige test ongeveer 44 dagen.
Considering the overlap, the complete test duration is approximately 44 days.
Indien overtuigende gegevens voor ernstige effecten uit goedgevalideerde in vitro testen beschikbaar zijn, is een volledige test eventueel niet vereist.
If convincing evidence of severe effects in well validated in vitro tests is available, a complete test may not be required.
Tijdens de volledige test wordt de elementaire stadscyclus viermaal gereden, daarna volgt deel 2.
During the complete test the elementary urban cycle is run four times followed, by Part Two.
Tijdens de volledige test moet het schip of het samenstel over voldoende manoeuvreereigenschappen beschikken.
Throughout the entire test, the vessel or the convoy shall have adequate manoeuvrability.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 38. Exact: 1. Verstreken tijd: 99 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo