Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor de rechtbank" in Engels

in court
to court
before the court
for court to trial for the court
to the court
into court
to justice
for trial
on the courthouse steps
on trial
of the court

Suggesties

Het is een brief om voor de rechtbank te komen.
It's a notice to appear in court.
Maar de video alleen is niet genoeg voor de rechtbank.
And then we realized that video alone Would be inconclusive in court.
Of zaken die geseponeerd worden, voordat ze voor de rechtbank komen.
Unsolved cases or cases dumped before they get to court.
Dus kunnen we 't voor de rechtbank trekken.
So we can take this to court.
De waarheid is wat voor de rechtbank komt.
The truth is before the court.
Er is geen vraag voor de rechtbank.
There's no question before the court.
Jouw taak is nu hem voor de rechtbank te brengen.
Your job now is to make sure it stands up in court.
Dus sleepte ze'm voor de rechtbank.
So, she sued him in court.
Eén verkeerd woord en we staan voor de rechtbank.
We say the wrong thing, we could wind up in court.
Dat is niet genoeg voor de rechtbank.
That won't hold in court.
Zijn posthumane reputatie zou worden aangetast met een Hedberg voor de rechtbank.
His posthuman reputation would be tarnished with Hedberg in court.
Je bent verschuldigd voor de rechtbank in tien minuten.
You're due in court in ten minutes.
Ik mag niet liegen voor de rechtbank, dat weet je.
I'm not allowed to tell a lie in court, you know that.
Ik ben nog nooit in mijn leven voor de rechtbank gedaagd.
I've never been summoned to court in my life.
Het is onvoldoende voor de rechtbank.
It won't stand up in court. I'm sorry.
Daardoor staan er bescheiden mannen zoals jij voor de rechtbank.
It's what allows little men like you your day in court.
Zoiets houdt nooit stand voor de rechtbank.
That kind of wild conjecture would never stand up in court.
Hij komt niet alleen opdagen voor de rechtbank.
He doesn't just turn up in court.
Advocaten uit andere landen mogen uitsluitend ingevolge bilaterale overeenkomsten inzake rechtsbijstand als advocaat voor de rechtbank optreden.
Attorneys from foreign countries can act as advocates in court only in accordance with bilateral agreements on legal assistance.
Hun is het fundamentele recht op verdediging voor de rechtbank ontnomen.
They are being deprived of the human right to be defended in court.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 696. Exact: 696. Verstreken tijd: 406 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo