Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voor vluchten" in Engels

for flights
to flights
for operations
on flights
for flight
run from

Suggesties

Zij zouden ook krijgen € 455 voor vluchten en zakgeld.
They would also get €455 for flights and spending money.
Het vliegtuig LET 410 UVP-E configuratie PAX'S geschikt voor vluchten max passagiers. 19 zetels.
The plane LET 410 UVP-E configuration PAX'S suitable for flights max passengers. 19 seats.
Dit geldt niet voor vluchten uit derde landen die niet aan de EU-regels onderhevig zijn.
This does not apply to flights from non-European Union countries, which are not subject to the EU regulations.
Voor gezinnen met meer dan drie kinderen, is de korting 10%. Deze kortingen zijn alleen toepasbaar voor vluchten tussen nationale luchthavens.
For families with more than three children, the discount is 10%. These discounts are only applicable to flights between Spanish airports.
OPS 1.870 Aanvullende navigatieapparatuur voor vluchten in MNPS-luchtruim
OPS 1.870 Additional navigation equipment for operations in MNPS airspace
enkel voor vluchten boven vliegniveau 200: een piloot met de volgende minimumkwalificaties:
for operations only above flight level (FL) 200, a pilot who complies with the following minimum qualifications:
Toegevoegd aan dat is de $ 2510 voor vluchten en andere noodzakelijke uitgaven.
Added to that is the $2,510 for flights and other necessary expenses.
Tot $ 2000 voor vluchten en uitgaven
Up to $2,000 for flights and spending
Bij vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen stelt de exploitant procedures op voor vluchten onder verwachte of feitelijke ijsvormingsomstandigheden.
In the case of operations with complex motor-powered aircraft, the operator shall establish procedures for flights in expected or actual icing conditions.
De exploitant stelt procedures vast voor vluchten bij verwachte of werkelijke ijsvorming.
The operator shall establish procedures for flights in expected or actual icing conditions.
900 m, voor vluchten onder alle andere omstandigheden.
900 m for flights under all other conditions.
De dienst heeft toegang aan Napster 3,0 voor vluchten.
Bureau has access to Napster 3.0 for flights.
Verkeersrechten voor vluchten tussen Malta en niet-EG-landen
Traffic rights for flights between Malta and non-EC States
Let erop dat deze gegevens alleen voor vluchten mogen worden bewaard die door airberlin worden uitgevoerd.
Please note that these details can be filed only for flights operated by airberlin.
600 EUR voor vluchten van meer dan 3.500 km.
EUR 600 for flights of over 3500 kilometres.
Kwalificerende spelers zullen royaal worden behandeld met vier nachten van luxe accommodatie in het Excelsior Grand Hotel op Malta, en ontvang tot € 700 voor vluchten en zakgeld.
Qualifying players will be treated royally with four nights of luxurious accommodation at the Excelsior Grand Hotel in Malta, and will receive up to €700 for flights and spending money.
Hieronder vindt u meer informatie en handige links voor vluchten en transfers naar de havens van waaruit de Cherokee per zeilvakantie zal vertrekken.
Below you will find more information and useful links for flights and transfers to the port of destination.
Geschatte aroung $ 1945 voor vluchten en andere uitgaven (afhankelijk van de wisselkoers).
Estimated aroung $1,945 for flights and spending (depending on currency exchange rates).
Met uitzondering van AirAsia is het niet mogelijk om vooraf bagage bij te kopen voor vluchten met Indonesische maatschappijen.
With exception of AirAsia it is not possible to purchase additional luggage allowance for flights with Indonesian airlines.
De vergoedingen die Rusland vraagt voor vluchten over zijn grondgebied vormen duidelijk een inbreuk op het internationale recht en zijn onaanvaardbaar.
The charges imposed for flights over its territory are clearly against international law and are not acceptable.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 317. Exact: 317. Verstreken tijd: 204 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo