Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "voorgedaan" in Engels

arisen
taken place
happened
experienced
encountered
seen
emerged
occured
materialised
took place occurred developments
occurring
occur
occurrence

Suggesties

Dit probleem heeft zich reeds voorgedaan in de Begrotingscommissie.
In the Committee on Budgets, this problem had already arisen.
Zonder het EU-verbod had Groot-Brittannië nieuwe markten kunnen bewerken en zou deze crisis zich niet hebben voorgedaan.
Without the EU ban, Britain would have been free to exploit alternative markets, and this crisis would not have arisen.
In de afgelopen jaren hebben zich op het gebied van marktrisico verschillende ontwikkelingen voorgedaan.
Over the past few years various developments have taken place in the area of market risk.
Het ongeval dat zich in Spanje heeft voorgedaan, is werkelijk tragisch.
The accident which has taken place in Spain is really very serious.
Een verbazende evolutie heeft zich voorgedaan.
It's a quite amazing development which has happened.
Deze voorspellingen zijn vergeleken met wat er zich in het verleden heeft voorgedaan.
These predictions were compared with what happened in the past.
Intracraniale hemorragie met fatale uitkomst voorgedaan bij patiënten met trombocytopenie.
Intracranial haemorrhage has occurred with fatal outcome, in patients with thrombocytopenia.
Dr. Crusher heeft 't zo voorgedaan.
Well, I think that I should finish it the way Dr. Crusher showed me first.
Er hebben zich minder incidenten voorgedaan.
There has been a decrease in the number of incidents.
Ik heb me voorgedaan als Morgan.
Well, this week, I had to pose as Morgan Grimes.
Er heeft zich 'n voorval met de Goa'ulds voorgedaan.
There has been an incident with the Goa'uld.
Er hebben zich twee fatale aanvallen voorgedaan binnen vijf blokken van elkaar.
We've had two fatal attacks occur within five blocks of each other.
De Triple Killer heeft zich in het verleden voorgedaan als bewaker.
You know, in the past, the triple killer posed as a security guard.
Zo heb ik het niet voorgedaan.
That's not how I showed you.
Hij was goed in een pantservoertuig wanneer de tweede explosie voorgedaan.
He was well inside an armored vehicle when the second explosion occurred.
Mw Lembeck heeft zich vaker als Kiki voorgedaan.
Mrs. Lembeck was no stranger to impersonating Kiki.
Ik heb me voorgedaan als verkoper van geldige serienummers.
I posed as a seller of valid serial numbers.
Er heeft zich een ongeluk voorgedaan.
Ik heb me voorgedaan alsof ik 12 jaar getrouwd was.
I pretended I was married for 12 years.
Een gouden kans heeft zich net voorgedaan.
A golden opportunity has just presented itself.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2431. Exact: 2431. Verstreken tijd: 158 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo