Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vrijheid" in Engels

Suggesties

3004
687
294
Vervolgens de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.
I would now like to turn to the balance between freedom and responsibility.
We kunnen daarmee jou vrijheid afkopen.
We can use it to buy your freedom.
Monaco stond bijna duizend jaar symbool voor persoonlijke vrijheid.
For almost a thousand years, Monaco has stood as a symbol of personal liberty.
Ja, Illinois Park moet individuele vrijheid beschermen.
Yes. Above all, Illinois Park is committed to protecting individual liberty.
Grote zaken als vrijheid en de mensenrechten.
Grand ideas like... freedom and the Bill of Rights.
We hebben nu zowel vrijheid als verantwoordelijkheid.
Right now, we've got freedom and responsibility.
Zao heeft geen belangstelling voor andermans vrijheid.
Zao has no interest in other people's freedom.
Ik heb me altijd geïdentificeerd met die vrijheid.
And right or wrong, I've always identified with that freedom.
Dus, Tendu wilde Libena's vrijheid kopen.
So, Tendu wanted to buy Libena's freedom.
Zelf iets uitzoeken is onze enige vrijheid.
Figuring things out for yourself is the only freedom anyone really has.
Dan ben ik mijn vrijheid kwijt.
I do that, I won't have my freedom for long.
Maar vrijheid is een ander verhaal.
But freedom, that's another matter entirely.
Maar die vrijheid duurde niet lang.
But it was a freedom that didn't last long.
Diezelfde technologie zal ons van onze vrijheid beroven.
The same technology will rob us all of that freedom.
Ze willen hun vrijheid niet opgeven.
They're not about to give up their freedom again.
Eerder sprak je altijd over chaos en vrijheid.
Before, you were always talking about chaos and freedom.
Dit geld is voor Miss Shermans vrijheid.
This money was supposed to buy Ms. Sherman's freedom.
Dankzij hen leven miljoenen mensen vandaag in vrijheid.
Millions live in freedom today because of what they did.
Leven, vrijheid en geluk, onder andere.
Life, liberty, and the pursuit of happiness, among others.
Idealen zoals vrede, vrijheid en rechtvaardigheid worden opgegeven.
Meanwhile, ideals like peace... freedom and justice, they get packed up.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 21004. Exact: 21004. Verstreken tijd: 283 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo