Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "weten- schappers" in Engels

Maar de reuzeninktvis zelf bleef weten- schappers zelfs na de ontdekking ontwijken.
But the giant squid itself continued to evade scientists even after its discovery.
S.H.I.E.L.D. rekruteerde Duitse weten- schappers die van strategisch belang waren.
S.H.I.E.L.D. recruited German scientists with strategic value.
We hadden de hulp nodig van weten- schappers die deze wezens echt begrepen.
We needed the help of scientists who really understood these creatures.
Ketteract kwam met 126 weten- schappers van de Federatie om.
You're just going to have to trust me on that.
een mening die door veel van de weten- schappers wordt gedeeld die ik ontmoette.
an opinion shared by many of the scientists I've met along the way.
met behulp van deze tanks toonden weten- schappers aan dat de zuurgraad verhogen harde koralen beperkt in het bouwen van hun kalksteen skeletten.
Using these tanks, scientists have shown that increasing acidity restricts hard corals from building their limestone skeletons.
Op de Kleurbeurs kwam de bezoeker in aanraking met kunstenaars, ontwerpers, architecten, schrijvers, weten- schappers en producenten van hoog niveau die bewust en op een bijzondere manier met kleur bezig zijn.
At the Color Fair, the visitor was introduced to artists, de- signers, architects, writers, scientists and producers of a high standard who are consciously working with color in a special way.
Ketteract kwam met 126 weten- schappers van de Federatie om.
Ketteract and 126 of the Federation's leading scientists were lost in the accident.

Andere resultaten

CRISP is hét voorbeeld hoe weten schappers, ontwerpbureaus en de industrie samen kunnen innoveren.
CRISP is an excellent example of how science, the creative industry and companies can work together to achieve meaningful innovation.
Verzuring is nu al de oorzaak van het uitsterven van 30% van het zeeleven en weten-schappers voorspellen dat de verzuring met 170% zal zijn toegenomen tegen 2100.
Acidification had already caused a 30% loss of species in some ocean ecosystems and scientists predict acidification could increase by 170% by 2100.
De lidstaten van de EU hebben de bevindingen van de UNEP met het door het geachte Parlementslid genoemde verslag ontvangen, maar de door de weten-schappers van de UNEP genomen monsters vertonen geen sporen van penetrators of metaal vervaardigd van verarmd uranium of ander radioactief materiaal.
EU Member States have received these findings with the report which the Honourable Member refers to but the samples taken by the UNEP scientists show no evidence of penetrators or metal made of DU or other radioactive material.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11. Exact: 8. Verstreken tijd: 142 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo