Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: nationale wetgeving
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "wetgeving" in Engels

Suggesties

Tegen 1918 hadden alle staten zulke wetgeving.
By 1918, all states had passed such legislation.
Ik begin met de wetgeving inzake levensmiddelen.
Firstly, I shall come to the question of foodstuffs legislation.
Eigendom is 9/10 van de wetgeving.
Exactly. Possession is 9/10 of the law.
Verdiept zich in politieprocedures forensische wetenschap, wetgeving.
Brushing up on police procedure, forensic science, law.
We moeten zo snel mogelijk bindende wetgeving opstellen.
We must move as quickly as possible to a binding legislative text.
In verschillende lidstaten ontbreekt dergelijke wetgeving momenteel nog.
Several Member States do not have such legislation at the present time.
De nieuwe wetgeving pakt die belangrijke kwestie aan.
This is a key issue addressed in the new legislation.
De bestaande wetgeving dient daartoe te worden aangevuld.
The current legislation needs to be supplemented in that sense.
De wetgeving wordt echter volstrekt niet nageleefd.
The legislation is not, however, observed in the slightest.
Volgens Europese wetgeving mogen alcoholvrije wijnen maximaal 0,5% alcohol bevatten.
According to European legislation, non-alcoholic wines may contain up to 0.5% alcohol.
De wetgeving moet technologische innovatie ondersteunen.
Legislation needs to ensure that technological innovation is facilitated.
We moeten daarnaast ook duidelijke wetgeving opstellen.
We should also take care to provide coherent legislation.
Deze wetgeving is met veel succes opgesteld.
This is a very successfully arranged piece of legislation.
Het voorzorgsbeginsel wordt trouwens gedekt door communautaire wetgeving.
The principle is, in any case, covered by Community legislation.
Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Ondernemingen moeten steeds de lokale wetgeving toepassen.
Enterprises always have a liability to comply with local legislation.
De huidige wetgeving wordt momenteel herzien.
A review of current legislation is under way.
In beide generaties zal wetgeving ongetwijfeld een sleutelrol spelen.
In both generations it is undoubtedly quite clear that legislation will play a key role.
Daarom hebben we nu veel strengere wetgeving ingesteld.
That is why we now have much stricter legislation in place.
Er bestaat afdoende wetgeving van kracht die voorzieningszekerheid garandeert.
The legislation already in force is adequate to safeguard security of supply.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 33419. Exact: 33419. Verstreken tijd: 155 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo