Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "wild zwijn" in Engels

wild boar
wild pig
wild hog
Net 't gebrul van 'n wild zwijn.
Sounds like a wild boar on the make.
Een wild zwijn heeft uw wijngaard betreden.
A wild boar has invaded thy vineyand.
Fotograaf alleen kiezen gewoon leuk wild zwijn en neem zijn foto voor te schieten.
Photographer only choose just liked wild hog and take his picture for shoot.
Ik bedoel, hij is een... wild zwijn.
I mean, he is a... wild hog.
Die speer had 'n wild zwijn doorboord.
That would have skewered a wild boar.
Die speer had 'n wild zwijn doorboord.
That spear would have skewered a wild boar.
Het vlees in die salami zou wild zwijn kunnen zijn.
The meat in that salami could easily have been wild boar.
Als dat een wild zwijn was, zat hij niet op ons erf.
If that had been a wild boar, he wouldn't be in our back yard.
Het lijkt wel een wild zwijn of zo.
It looks like a wild boar or something.
En elke zondag, eten we samen een groot wild zwijn.
And every Sunday, we eat a big wild boar together.
Een ver familielid... een wild zwijn.
An ancient relative - a wild boar.
Het vlees wordt ook gebruikt om pastagerechten te begeleiden: pappardelle met wild zwijn, witte ragoût van Cinta Senese of hazensaus.
The meat is also used to accompany pasta dishes: pappardelle with wild boar, white ragout of Cinta Senese or hare sauce.
De nieuwe koplampen zijn hoger geplaatst en hebben een compact ontwerp dat Stig doet denken aan een wild zwijn.
The new headlights are higher up and have a compact design - one that reminds Stig of a wild boar.
Gedurende twee avonden gaat u naar Portugese restaurants met heerlijke streekgerechten uit de Alentejo zoals cabrito (geit), javali (wild zwijn), dorado (goudbrasem) of bacalhau.
For two of the nights you will visit Portuguese restaurants that serve delicious local dishes from the Alentejo such as cabrito (goat), javali (wild boar), dorado (sea bream), or bacalhau.
Daube van roodharige beest (wild zwijn) Choue (streekbier)
Daube of red-haired beast (wild boar) to Choue (local beer)
Ik kon me hun geestdrift goed voorstellen want de bus zag er uit als een wild zwijn.
I could imagine their zeal as the bus looked like a wild boar.
Ik heb een wild zwijn een schuur zien vernielen.
You know, I seen a wild boar wreck a tin shed.
Een wild zwijn dat klaar is voor de subtielste marinades.
A wild boar, ready for the most subtle marinades.
Als dat een wild zwijn was geweest, had je hem gemist.
If that had been a wild boar, you would have missed.
We kunnen hem niet verder vertrouwen dan een wild zwijn.
I believe we can no more trust him than trust a wild boar.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 130. Exact: 130. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo