Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "willen leren kennen" in Engels

Suggesties

Ik zou graag een respectvol, vrolijk en begripvol iemand willen leren kennen.
I would like to get to know a person who is respectful, cheerful and understanding.
Ik zou graag een lief iemand willen leren kennen met goede principes.
I would like to get to know a sweet person with good principles.
Ik zou Tyler graag wat beter willen leren kennen.
I'd like to take some time to get to know Tyler.
Het belangrijkste voor mij is mijn familie. Ik zou graag iemand willen leren kennen die oprecht en vrijgezel is.
The most important for mi is my family. I would like to get to know a guy who is sincere and single.
Ik heb een dochter van 14 jaar. Ik zou graag iemand willen leren kennen om fijne maar ook trieste momenten mee te delen.
I have a daughter of 14 years. I would like to get to know someone to share good but also sad times with me.
Ik zou graag een jongen willen leren kennen die oprecht is, netjes en vrolijk.
I would like to get to know a guy who is sincere, educated and cheerful.
Ik zou graag een intelligent iemand willen leren kennen, harde werker, lief, trouw en dat hij weet wat hij wil in zijn leven.
I would like to get to know a person who is intelligent, a hard worker, sweet, loyal and has very clear what he wants in life.
Ik zou graag iemand willen leren kennen die oprecht is, met gevoel voor humor, respectvol and boven alles een gentleman.
I would like to get to know a person who is sincere, with sense of humor, respectful, and above all a gentleman.
Ik zou graag iemand willen leren kennen via deze weg. Ik ben afgestudeerd in psychologie en massages.
I would like to get to know someone this way. I graduated in psychology and massages.
Ik zou graag iemand willen leren kennen die weet wat hij wil in het leven.
I would like to get to know someone who knows what he wants in life.
Ik zou erg graag een vriend willen leren kennen d.m.v. deze website.
I would love to get to know a friend with help of this website.
Ik zou erg graag iemand willen leren kennen die trouw is, een harde werker, lief, huiselijk en oprecht.
I would love to get to know someone who is loyal, hard worker, sweet, a homebody, and sincere.
Ik zou heel graag een vriend willen leren kennen die intelligent is en met een goed cultureel niveau.
I would really like to get to know a friend who is intelligent and with good cultural level.
Ik ben vrijgezel en ik zou graag iemand willen leren kennen op deze manier.
I am single and I would love to get to know someone by this agency.
Ze heeft een broer en een zus die haar willen leren kennen.
She has a brother and sister to get to know.
Omdat mensen je willen leren kennen.
Because people want to get to know you.
Programmeurs, promotors, veel mensen die je willen leren kennen.
There are programmers, promoters, a lot of people who want to get to know you.
T'Pol denkt dat ze ons alleen maar willen leren kennen.
T'Pol thinks they just want to get to know us.
Dan zou hij me niet meer willen leren kennen.
Then he might stop wanting to get to know me.
Als we onze dochters willen leren kennen, kunnen we af en toe afspreken.
Yes. But since we want to get to know our biological daughters, we were thinking maybe the families could get together every now and then.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 198. Exact: 198. Verstreken tijd: 258 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo