Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zeggenschap" in Engels

control
say
authority
ownership
jurisdiction
influence
participation
controlled controlling non-controlling power
sovereignty
state-controlled
competence

Suggesties

Zij hebben geen bevel of zeggenschap.
They don't have any command or control.
Vastgestelde grenzen gebaseerd op aandelen-belang of zeggenschap.
Boundaries defined based on equity share or control criteria.
Geef Groenland meer zeggenschap in belangrijke kwesties.
Let Greenlanders have a say in the major issues.
Ik heb net zoveel zeggenschap hierin als jij.
I have just as much say in this as you do.
Als het 'n zaak is van zeggenschap...
If it's a question of authority.
Ik heb de zeggenschap en dit is wat ik wil.
I have the authority, and this is what I want.
Uitsluitende zeggenschap kan rechtens en/of feitelijk worden verkregen.
Sole control can be acquired on a de jure and/or de facto basis.
Volledige creatieve zeggenschap en de steun van een Hollywoodstudio.
Complete creative control and the support of a major Hollywood studio.
Ga offline en zet alle functies onder mijn uitsluitende zeggenschap.
You will now take yourself offline and place all functions under my sole control.
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op websites in ons eigendom en waarover wij zeggenschap hebben.
This privacy statement only covers websites that we own and control.
Denk niet dat dit systeem werknemers meer zeggenschap zou geven.
Do not think that this system would give workers a greater say on.
Kuststaten hebben over deze twaalfmijlszone de volledige zeggenschap.
Coastal states have complete say in this twelve-mile zone.
Een is de zeggenschap van de EU.
One is the EU's say.
D7 In bijlage A wordt de definitie van "zeggenschap" verwijderd.
D7 In Appendix A the definition of 'control' is deleted.
De clausule betreffende wijziging van zeggenschap treedt in werking zodra Insurance Asia wordt afgestoten.
The change of control clause will be triggered upon the divestment of Insurance Asia.
Momenteel oefent GDFI gezamenlijk zeggenschap uit over Energie Investimenti.
Currently, GDFI exercises joint control over Energie Investimenti.
Er kunnen in het algemeen twee situaties worden onderscheiden waarin een onderneming een dergelijke exclusieve zeggenschap heeft.
Two general situations can be distinguished in which an undertaking has such sole control.
De begrippen zeggenschap en beslissende invloed staan centraal in de definitie van moedermaatschappij.
The concepts of control and decisive influence stand central in the definition of a parent carrier.
Exclusieve zeggenschap kan worden verworven op de jure- en/of de facto-basis.
Sole control can be acquired on a de jure and/or de facto basis.
De beoogde concentratie omvat een verandering van gedeelde naar volledige zeggenschap.
The proposed concentration involves a change from joint to sole control.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1649. Exact: 1649. Verstreken tijd: 84 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo