Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zelfs dan" in Engels

Suggesties

Het is zelfs dan meestal behoorlijk stil.
It's usually pretty quiet even then.
En zelfs dan is er geen enkele garantie.
And even then, there's no guarantee it'll take.
En zelfs dan verwijderen we levensvormen eerst zoals gebeurde toen jullie een shuttle onmiddellijk na de lancering verloren.
Even so we remove life forms first as occurred when you lost a shuttle immediately after take-off.
Maar zelfs dan is de bewijslast tegen de verdachte uiterst dun.
Even so, the evidence against the defendant is exceedingly thin.
En zelfs dan is er weinig hoop.
And even if you had one, I don't think there's any hope.
En zelfs dan zouden we het niet mogen.
Even if I wasn't, we're not supposed to.
Ik heb een kettingzaag nodig om langs alle beveiliging te komen en zelfs dan, wordt de helft geredigeerd.
I'd need a chain saw to cut through all the red tape, and even then, half the material would be redacted anyway.
Maar soms zelfs dan, zweert het lot tegen je samen.
But sometimes even then, fate conspires against you.
En zelfs dan zouden we niet bij zo'n akelig mens als u willen wonen.
And even if he did, we would never want to live with someone as terrible as you.
En zelfs dan is het maar voor 48 uur.
And even then, it's only up for 48 hours.
Dat zien we pas als het zover is en zelfs dan gebruiken we codenamen.
We don't find out until the day, and even then - we use codenames.
Als we de bestelling, zelfs dan zullen we alleen kunnen nemen geaccrediteerde journalisten.
When we get the order, even then we will only be able to take accredited journalists.
En zelfs dan is het vinden van de muis niet gegarandeerd.
And even then, finding the mouse is not guaranteed.
En zelfs dan weet ik het niet zeker.
Even then I'm not so sure.
En zelfs dan vind ik het nog zwak.
Even then, I'd consider it to be a sign of moral weakness.
Maar zelfs dan zal ik waarschijnlijk achteruit lopen.
But even then, I'll probably just, you know, back away.
Linder moet 't uit je trekken, en zelfs dan zeg je bijna niets.
Mr. Linder says you never participate unless he calls on you... and even then it's a one-word answer.
En zelfs dan, heb ik gezien Het gaat vreselijk mis.
And even then, I have seen it go horribly wrong.
Nee, mama, zelfs dan niet.
No, Mama, not even then.
En zelfs dan, mompelde hij.
And even then, he mumbled.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 604. Exact: 604. Verstreken tijd: 190 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo