Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zeven hoofdzonden" in Engels

Woede en jaloezie zijn twee van de zeven hoofdzonden.
Anger, envy, those are two of the seven deadly sins.
Hij schreef over de zeven hoofdzonden.
He wrote about the Seven Deadly Sins.
Mijn moeder vertelde me altijd dat liegen de ergste is van de zeven hoofdzonden.
My mother always told me that lying is the worst of the seven deadly sins.
die heeft over de zeven hoofdzonden geschreven.
He wrote about the Seven Deadly Sins.
In Sacra Terra: Beschermengel zijn de demonen van de zeven hoofdzonden ontsnapt uit hun brandende gevangenis en hebben zich genesteld in een gesticht!
The demons of the Seven Deadly Sins have broken free of their fiery prison and taken up residence in Sacra Terra!
En om de een of andere reden stonden de zeven hoofdstuktitels, die je naar de zeven hoofdzonden hebt vernoemd, er nog niet boven.
And for some reason the titles of the seven chapters, which you named after the Seven Deadly Sins, weren't there.
Wacht, wacht, wacht, liegen is een van de zeven hoofdzonden?
Wait, wait, wait, lying is one of the seven deadly sins?
Wie kan de Zeven Hoofdzonden opnoemen?
Who can name the Seven Deadly Sins?
De Zeven Hoofdzonden en de Vier Uitersten.
The Seven Deadly Sins and the Four Last Things.
11/2: De zeven hoofdzonden.
11/2: The seven deadly sins.
Wat zijn de zeven hoofdzonden?
What are the seven deadly sins?
Ik heb zelf... ik heb een soort quasi-verslaving... er is een website die heet, waarop mensen dingen opbiechten en die dingen zijn gerubriceerd naar de zeven hoofdzonden. Plus 'diversen', wat ik prachtig vind (lacht).
I have this new quasi-addiction... there's this website called - it's confessions, and they're all divided up into the Seven Deadly Sins. Plus 'miscellaneous', which I really like (laughs).
We hebben zeven hoofdzonden begaan... en kregen maar een preek van een halfuur.
Well, we committed seven mortal sins, and all we got was a half an hour lecture.
Welke van de zeven hoofdzonden zie je hier niet?
Which of the seven deadly sins are not represented here?
De vervolgvraag is echter: wie schrijft dat boek nog zelf? Politicus en ex-minister Steven Vanackere deed dat, hij schreef zelf het boek De eerste steen - zeven hoofdzonden in politiek en samenleving.
However, the next question is: who still actually writes that book? Politician and ex-minister Steven Vanackere (CD&V) did exactly that; he wrote De eerste steen - zeven hoofdzonden in politiek en samenleving himself.
Deze wijze van mediteren bestaat uit zelfonderzoek op basis van de tien geboden van God, de zeven hoofdzonden, de drie krachten van de ziel (geheugen, intelligentie en wil) en de vijf lichamelijke zinnen.
This way to meditate consists of examining oneself with respect to the Ten Commandments, the seven capital sins, the three powers of the soul (memory, intelligence, will) and the five bodily senses.
Er zijn zeven hoofdzonden.
'De Acht Hoofdzonden' is een nieuwe reeks gesprekken/debatten onder de noemer van de zeven hoofdzonden, aangevuld met de zelfoverschatting.
'The Eight Deadly Sins' is a new series of discussions/debates each named after one of the seven deadly or cardinal sins.
Op vraag van het weekblad Humo, dat zichzelf de eeuwenoude Zeven Hoofdzonden als merk toe-eigent, past deBuren de reekstitel aan. Vanaf nu spreken wij over De Acht Hoofdzonden.
The weekly Humo, which claims the ownership of the label The Seven Cardinal Sins, asks deBuren to change the title of its debate series. From now on we call it The Eight Cardinal Sins.
Vagevuur, Canterbury Tales... alles over de zeven hoofdzonden.
At the top we put "Purgatory", "Canterbury Tales" anything on the 7 deadly sins.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 27. Exact: 26. Verstreken tijd: 60 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo