Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zich aanpassen" in Engels

adapt
adjust
change
conform

Suggesties

Toen Mars afkoelde moesten zij zich aanpassen.
When Mars turned cold they had to adapt.
Omdat evolutie blind is, kan het geen rekening houden of zich aanpassen aan catastrofale gebeurtenissen.
Because evolution is blind it cannot anticipate or adapt to catastrophic events.
Hij moet integreren in zijn team en zich aanpassen aan de auto.
He needs to integrate into his team and adjust to the car.
Daarom is het belangrijk dat de adapters zich aanpassen aan de omstandigheden bij u thuis.
Therefore, it is important that the adapters adjust to the conditions at your home.
De soort moet evolueren en zich aanpassen.
The species must evolve and adapt.
Iemand moet zich aanpassen, Elena.
Well, one must adapt, Elena.
Als mensen naar Zweden komen, moeten ze zich aanpassen.
Those who travel to Sweden must adapt.
Ze moeten zich aanpassen aan de moderne tijd.
They need to adapt to the modern age.
De Clovisjagers moesten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
The Clovis hunters were having to adapt to new conditions.
Hij zal zich aanpassen aan je tactiek.
He will adapt to your tactics.
Kinderen die geïnterneerd werden, moesten zich aanpassen aan geheel nieuwe leefomstandigheden.
The children who were interned had to adapt to completely new living conditions.
De Emboss horloges zijn zo ontworpen dat zij zich aanpassen aan de hedendaagse mode stijl.
Emboss the watches are designed to adapt to today's fashion style.
Hij moet zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden.
He has to adjust to the new situation.
Kinderen moeten zich aanpassen aan de regels van de maatschappij.
Children must adjust to society's accepted rules.
De Europese markt moet zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en die modernisering plaatst ons steeds voor nieuwe uitdagingen.
The European market must adapt to the latest methods, and this will always present us with new challenges related to its modernisation.
Zoals je zelf toestemde... ze moeten zich aanpassen.
As you yourself agreed - they must adapt.
Ze kunnen leren en zich aanpassen.
These holograms have the ability to learn and adapt.
Eddie moet zich aanpassen aan de veranderingen.
Eddie needs to adapt to how things have changed.
Verandering is altijd moeilijk, maar de landbouwsector moet zich aanpassen aan de marktrealiteiten.
Change is always difficult but the agriculture sector must adapt to market realities.
Het duurt niet lang meer voor ze zich aanpassen.
It won't be long before they adapt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 311. Exact: 311. Verstreken tijd: 162 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo