Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ziek worden" in Engels

get sick
be sick
become ill
get ill
fall ill
become sick
sicken
catch a cold
get
getting sick
be sickened

Suggesties

Dokters mogen ook niet ziek worden.
Doctors aren't allowed to get sick either.
Liefje, mama mag nu echt niet ziek worden.
Sweetheart, Mommy really can't afford to get sick right now.
Asjeblief, Ik ga ziek worden.
Please, I'm going to be sick.
De pest zal ziek worden van mij, niet omgekeerd.
The plague will be sick of me, not I of it.
Niemand wil gedurende de vakantie ziek worden.
Nobody wants to become ill whilst on holiday.
Ze kan ziek worden door mij.
She could get sick because of me.
Je kan beter nu ziek worden dan zaterdag.
It's better you get sick now than on Saturday.
Het is een wonder dat die kinderen niet vaker ziek worden.
It's nothing short of a miracle these kids don't get sick more often.
Daarvan zou ik weer ziek worden.
I'd just get sick again.
Een goede raad: niet ziek worden.
And my advice to you is... don't get sick.
Als de sandwiches slecht zijn, kunnen de mensen ziek worden.
If those sandwiches are bad, people could get sick.
Niet van eten, je kan ziek worden.
Don't eat it, you might get sick.
Ze zal niet meer ziek worden.
Next time I'll tell her not to get sick.
Verontreinigd grondwater veroorzaakt levensbedreigende ziekten nu, en totdat het wordt schoongemaakt blijven mensen ziek worden.
Contaminated groundwater is causing life-threatening illnesses now, and until it is cleaned up, people will continue to get sick.
Nee, hij kan ziek worden.
No, he could get sick.
Ze zullen ziek worden en dan bloedgek.
They'll get sick and then blood-crazy.
Omdat ik wilde dat hij zou ziek worden.
Because I wished he'd get sick.
De eigenaar ervan zal nooit ziek worden.
Its owner will never get sick.
Alsof ze nooit ziek worden of zo.
Like they never get sick or anything.
Het is echt erg als ze ziek worden.
It's really awful when they get sick.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 484. Exact: 484. Verstreken tijd: 146 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo