Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: laten zien
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zien" in Engels

Suggesties

+10k
zien dat +10k
eens zien 5877
laat zien 4811
wil zien 2658
graag zien 2585
Ik kan het met moeite zien.
Honey, I'm telling you, I can hardly even see it.
We zullen zien welke onvolkomenheid ze wil accepteren.
I guess we'll just have to see which one she's willing to overlook.
We zullen zien hoe Amerika Heathcliff heeft beschaafd.
Let's see how America's managed to make a silk purse out of Master Heathcliff.
We zullen uw toegangsbewijs moeten zien.
We'll need to see your admission ticket, then.
Ik wil de koningin zien paardrijden.
I want to see the queen riding a horse.
Ik probeer te zien wat anderen niet zien.
I don't know. I just try to see things that people don't normally see.
Kom, duidelijker zien wat je niet eerder kon zien.
Come. See more clearly what you could not see before.
Ze zien alleen wat ik hen laat zien.
Lisa. They only see what I let them see, Lisa, and so do you.
Ik probeer dingen te zien die mensen gewoonlijk niet zien.
I just try to see things that people don't normally see.
Gewone mensen zien het niet, maar de ondernemers zien uitdagingen.
Ordinary people see failure but entrepreneurs see challenges.
We moeten zelf zien hoe deze schepsels er uit zien.
We're really need to see exactly what these creatures look like.
Ze zal patronen zien die anderen niet zien.
She'll see patterns that others do not see.
Je begint mensen te zien zoals wij ze zien.
You're beginning to see human beings as we see them.
Terwijl sommigen hen als gekken zien... zien wij genialiteit.
While some may see them as the crazy ones, we see genius.
Ze kunnen alles zien dat wij zien.
They can see everything we can. I'll see if I can trace it.
En dingen zien die een kind niet mag zien.
He'll see things a child should not see and...
Sommige mensen zien monsters, anderen zien gewoon mensen.
Some people see monsters, other people just see people.
Deels om me te zien rijden natuurlijk maar vooral zodat ik je kan zien.
Partly to watch me driving of course, but mainly so that I can see you.
We zien geen duisternis, we zien geen licht, we zien geen zwaartekracht, geen elektriciteit.
So we don't see dark, we don't see light, we don't see gravity, we don't see electricity.
Daarna kunnen ze een kleur zien, vervolgens zien ze in hoge resolutie, en tenslotte zien ze zo goed als jij en ik.
And then they'll be able to see color, and then they'll be able to see in definition, and one day, they'll see as well as you and I can.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 291663. Exact: 291663. Verstreken tijd: 353 ms.

zien dat +10k
eens zien 5877
laat zien 4811
wil zien 2658
graag zien 2585

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo