Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zien is geloven" in Engels

Sommige mensen zeggen: 'zien is geloven'.
Some say, seeing is believing.
Vergeef me alsjeblieft het gebruik van hulpmiddelen, maar zien is geloven.
Now, please forgive my use of props, but seeing is believing.
Dames en heren, zien is geloven.
Ladies and gentlemen, seeing is believing.
Bedoelt u niet 'zien is geloven'?
Do you mean not 'seeing is believing?
Ik hou van het idee van het verlaten van een aantal teasers om uw producten, omdat aan gebruikers, zien is geloven.
I like the idea of leaving some teasers to your products because to users, seeing is believing.
Maar, dames en heren, zien is geloven en wij, mijn partners en ik hebben het levende bewijs van ons avontuur meegenomen.
But, ladies and gentlemen, seeing is believing and we, my partners and I have brought back the living proof of our adventure.
We hebben het op TED Global gehad over zien is geloven en het onzichtbare zien.
We've been talking about "seeing is believing" and seeing the unseen at TED Global.
Heb je ooit van de uitdrukking gehoord 'zien is geloven'?
You've ever heard the expression "seeing is believing?"
Het werk toont de illusoire kwaliteit van fotografie en toont het onvermogen van mensen dat wat ze zien - zien is geloven - te falsificeren.
The work underscores the illusory quality of photography and demonstrates the inability of people to doubt what they see: seeing is believing.
Ben je er, Rick? Hallo Rick? Rick? Nee, ik denk het niet. Maar zoals ik zeg, zien is geloven.
Are you there, Rick? Hello Rick? Rick? No, I guess not. But, as I say, seeing is believing.
En toch durft u nogal overmoedig te verklaren: zien is geloven.
Yet you somehow brazenly declare: "Seeing is believing"?
Maar IN WAARHEID... is AL WAT WERKELIJK IS... AL DIT WAAR WIJ OVER SPREKEN... is niet iets dat kan worden aangeraakt of bewezen op een niveau van 'zien is geloven'.
Yet IN TRUTH... the evidence that ALL THIS IS REAL... ALL THIS THAT WE SPEAK OF... is not something that can be touched or proven on a level of 'seeing is believing'.
Jullie weten al zoveel over ons, maar zoals jullie zeggen, "zien is geloven", en spoedig krijgen jullie die kans.
You already know so much about us, but as you say "seeing is believing" and soon you will have the opportunity to do so.
Zien is geloven, mijn vriend.
Seeing is believing, my friend.
Zien is geloven - Kijk RapidFormatter In Actie
Seeing Is Believing - Watch RapidFormatter In Action
ICS, uw amusements- en informatie... omroep, zegt het weer: Zien is geloven.
ICS, your entertainment and information network... reminds you, seeing is believing.
Koffie is goed vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de prijs. Zien is geloven.
Coffee is good from the point of view of quality by the price. Seeing is believing.
Maar zien is geloven.
Nou, zien is geloven.
Zien is geloven, nietwaar?
Seeing is believing, isn't it?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3349. Exact: 23. Verstreken tijd: 652 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo