Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: zijn dan
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zijn" in Engels

Suggesties

De mogelijkheden van wie blootgesteld kan zijn zijn oneindig.
The possibilities of who it can to have her exposed they are infinite.
Allereerst zijn zijn rijm kunsten maar matig.
First of all, his rhyming skills are rudimentary at best.
Dit zijn zijn eerste vliegers, voor aerodynamische studies.
And here we have his early kites, used in many aerodynamic studies.
Zijn verklaring voor zijn vingerafdrukken kan geloofwaardig zijn.
His explanation for his fingerprints on the car could well be credible.
Uw en zijn organen zijn verbonden.
Well, Mr. Griffin, your organs and his are intertwined.
Jij moet de laatste weken zijn paar ogen zijn.
Yes, and what you have to do... is be his eyes for these last couple of weeks.
Een stapel rekeningen en zijn paspoort zijn achtergebleven.
A stack of bills and his passport were left behind.
Er zijn mensen wier families zijn opengereten.
There are people whose families have been ripped open.
We zijn eigenlijk meer bezorgd over zijn voeten.
We're actually more concerned right now about his feet.
Al zijn fabrieken langs de Rijn zijn gevorderd.
All of his factories along the Rhine have been requisitioned.
Alhoewel toch zijn argumenten gemakkelijker zijn.
Though, still, his argument would seem to be the easier one.
Met zijn internationale connecties kan hij overal zijn.
And with his international connections... he could be anywhere.
Raadslid Ron Jenkins en zijn assistent zijn vanochtend dood gevonden.
Councilman Ron Jenkins and his aide were found dead in a parking structure this morning.
Er zijn ook audiobestanden, maar die zijn onleesbaar.
There's also a ton of audio files, but they're unreadable.
Hope probeert, zijn oog te beschermen met zijn schouder.
Come on, Billy, show up! - Hope trying to tuck that injured left eye behind his front shoulder.
Die plekken op zijn nek zijn behoorlijk ernstig.
You look at those marks and bruises on his neck, they're pretty severe.
Dit zijn verklaringen van mensen die erdoorheen zijn gegaan.
And this is a digital record of the people who have gone through.
De laatste twee opnames voor zijn dood zijn zeer interessant.
And the last two recordings he made before being shot to death are pretty interesting.
Sterrenstelsels zijn hoe dingen zijn georganiseerd in het heelal.
Galaxies are sort of how matter has organized itself... in the universe.
Dit is zijn laatste ceremonie voor zijn aftreden.
This is his last ceremony before he abdicates the throne.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2625647. Exact: 2625647. Verstreken tijd: 559 ms.

zijn voor +10k
zijn dat +10k
zijn hier +10k
zijn eigen +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo