Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zingen" in Engels

Suggesties

Jude, kom eens mee zingen.
Jude, come on up and sing, like days gone by.
Maddie wil niet zingen op je bruiloft.
I don't think Maddie wants to sing at your reception.
Jij hoort te zingen op Broadway.
Maybe, instead, you should be singing in a Broadway show.
Ze zingen al zijn favoriete nummers.
(sobs softly) They're singing all of his favorite songs.
Je zult zingen als een vogeltje.
You'll be singing like a tea kettle.
Een man hoorde haar karaoke zingen.
Guy heard her singing karaoke in the mall.
Ze zullen boeken schijven, liedjes zingen.
They're going to write books, sing songs.
Het meest rare vanavond was je belachelijke poging tot zingen.
By far the most freakish thing of all tonight was your pathetic attempt at singing.
Weinig mensen zullen dat hier zingen.
Surely there's not many people who'd sing that here.
We zingen en neuriën het liedje.
Out of nowhere, we're singing and humming the tunes.
Ik wilde over mijn gevoelens zingen.
I kind of just wanted to sing about the way I feel.
Maar een actrice moet liedjes zingen.
A movie actress should sing songs, not write them.
Het zingen zou haar menselijk houden.
You said the singing would help keep her human.
De beroemde Jo Conway gaat vanavond voor ons zingen.
Ladies and gentlemen, the famous Jo Conway has gladly consented to sing a few songs for us tonight.
We moeten het op het dankfeest zingen.
We should sing this at the thank you party, too.
Vooruit, laten we allemaal zingen.
Come on, everybody, let's all sing.
Ze woven tapijten en zingen volksliedjes.
They weave carpets, kilims, and sing folk songs.
Eerst moeten we een opera zingen.
Tonight, we have to sing an opera.
Ik kon niet langer blijven zingen.
But I couldn't go through with the singing again.
Misschien moet ik mijn eigen nummers zingen.
Like maybe I should be singing my own stuff.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10096. Exact: 10096. Verstreken tijd: 107 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo