Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zitting" in Engels

Suggesties

Na de eerste zitting zullen ze blijven kwijlen.
After the first session, they will continue to drool.
De agenda voor elke zitting wordt opgesteld door de Directeur-Generaal.
The agenda of each session shall be prepared by the Director General.
De Associatieraad keurt deze ontwerpnotulen tijdens zijn volgende zitting goed.
The Association Council shall approve those draft minutes at its next meeting.
En je enige bewijs van die zitting is niet-ontvankelijk.
And your only proof of that meeting is inadmissible.
Het is maar een preliminaire zitting.
It's the plea and case management hearing.
Vanwege de rellen is je zitting uitgesteld.
Because of the riots your hearing's been postponed.
Er zijn geen advocaten van Infeld-Daniels beschikbaar voor Carmen's zitting morgen.
There are no Infeld/Daniels attorneys available to handle Carmen's violation hearing tomorrow.
Er is absoluut niets vanzelfsprekends aan een borg zitting.
Well, there's absolutely Nothing automatic about a bail hearing.
De rechtbank van San Francisco is nu in zitting.
Criminal Court, County of San Francisco, State of California is now in session.
Met een formeel verzoek het parlement in zitting toe te mogen spreken.
Make a formal request to speak to parliament in session.
Mr. Conners, dit is een voorbereidende zitting.
Mr. Conners, this is a preliminary hearing.
Orde op de zitting op deze Kerstdag.
This Xmas Day session of court will come to order.
Men zei me dat privé financiën niet behandeld werden in een openbare zitting.
Excuse me, I was told that personal financial data would not be addressed in open session.
Dat valt buiten het bestek van de zitting.
Beyond the scope of the hearing.
Als je maar glimlacht tijdens de zitting.
Just promise you'll smile at the hearing.
Laat mij het morgen behandelen in openbare zitting.
Let me handle it in open session tomorrow.
Praat even met Hank voor de zitting.
Have a chat with Hank before the hearing.
De zitting voor je borgtocht is morgen om 10.00 uur.
Your ball hearing's at 10:00 tomorrow morning.
Er is volgende maand een zitting.
There's a hearing next month.
M'n cliënt kreeg geen kans op een zitting voor hij zich moest registreren.
My client was afforded no opportunity to a hearing before having to register.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4830. Exact: 4830. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo