Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "zwaar misdrijf" in Engels

felony
serious crime
capital offense
capital crime
federal crime
very serious offense
very serious offence
D'Sean, dit is een zwaar misdrijf.
D'Sean, this is a class "A" felony.
En omdat dit OS een gestolen prototype is ter waarde van 40 tot 60 miljoen... heb je te maken met een zwaar misdrijf.
And since this phone's OS is a stolen prototype worth $40 to $60 million, you're looking at felony grand theft, Richard.
Door hem te verbergen heeft jullie directeur een zwaar misdrijf begaan.
Your principal committed a serious crime by hiding him.
Dan was het geen zwaar misdrijf.
Then it was no serious crime.
Verraad is een heel zwaar misdrijf, Mr Burnett.
Treason is a capital offense, Mr Burnett.
Alles wat jullie leren is een zwaar misdrijf.
Everything you'll learn is a capital offense.
We verdenken Mikael Petterson van 'n zwaar misdrijf.
We're holding Mikael Pettersson on suspicion of a serious crime.
Alleen de incest, een zwaar misdrijf... waar maximaal tien jaar op staat.
Just the incest, which is a Class B felony.
Eén gram meer en het is een zwaar misdrijf.
That's one gram below a felony.
Dat nu een zwaar misdrijf is?
That's now a capital offense?
Het betekent dat er een zwaar misdrijf wordt gepleegd en er dringend assistentie vereist is.
It means there's a serious crime in progress and urgent assistance is required.
Om die reden is een definitie van het begrip "zwaar misdrijf" van cruciaal belang.
Therefore, a definition of the term 'serious crime' is vital.
Dat begrijp ik, maar er is een zwaar misdrijf gepleegd.
I understand that, but a serious crime has been committed here.
Maar voor Cat is het een zwaar misdrijf?
But for Cat, it's a capital offense?
Gegeven het feit dat het een privé club was die alcohol schonk, is het een zwaar misdrijf.
And given the fact that it was a private club that served alcohol, - that's a Class 4 felony.
Dat is een zwaar misdrijf met een gruwelijke achtergrond.
Well, Capital offense, with the gruesome nature of the crime?
Steve... je weet toch dat verzekeringsfraude een zwaar misdrijf is?
Steve, you understand that insurance fraud is a felony?
Als iemand hem bijstand verleend, op gelijk welke manier, dan is dat een zwaar misdrijf.
And if any of you assist him, in any way, you are committing a felony.
Tot de redenen die tot zo'n negatieve prognose kunnen leiden, behoren het feit dat iemand zich verdacht heeft gedragen, is staat van beschuldiging is gesteld of is veroordeeld voor een zwaar misdrijf.
It is thought that possible grounds on which this negative projection will be based are whether a person has been suspected of, charged with or sentenced for carrying out a serious crime.
Zwaar misdrijf door computer hacking, gegevens te vervalsen, en vriendschappen die hij zal sluiten in de gevangenis.
Felony computer hacking, falsifying records, and friends he'd make behind bars.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 71. Exact: 71. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo